Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - okt-nov 2018 
Slimste dorp, Zandstormen, Kerstverlichting, Vuurwerk, Omgevingsvisie

Het Slimste Dorp van Friesland (vervolg op 22 februari 2019)
Op vrijdag 19 oktober hebben in dorpshuis Irene vier teams uit Wijckel in een eerste voorronde gestreden om het slimste team van Wijckel te worden. Op deze website is het verslag te lezen van de avond. Het winnende team, bestaande uit Pauline de Jong, Tineke Gijzen, Folkert Venema, Fleur Gieben en Hanneke Dinkla, komt op 22 februari 2019 uit in een van de 5 regiofinales. Dit gebeurt ook weer in Dorpshuis Irene en wel tegen de slimste teams uit 4 andere dorpen, nl. Gaast, Elahuizen, Folsgare en Oldetrijne. De beste van elke regiofinale gaat door naar de finale die op 5 april 2019 in Ureterp zal plaatsvinden. In totaal spelen 29 dorpen mee om een plaats in de finale.

Zandstormen
Aan de Lynbaen was in augustus sprake van een zware stofstorm van braakliggend bouwland met flinke schade door vervuiling bij de direct tegenover het bouwland liggende huizen. Het probleem bestaat niet alleen uit grondige schoonmaak werkzaamheden, maar ook op het diep indringen van het stof in filters, spleten en andere zaken, die ontoegankelijk zijn voor normale schoonmaak. Door zo een stofstorm gaat er in feite ook belangrijke organische stof verloren voor de boer. Wij roepen daarom boeren op om te letten op de combinatie braakliggend bouwland-droge periode-harde winden. Meestal kan dit gebeuren net na het binnenhalen van het gewas en zou kort beregenen enorm helpen.

Kerstverlichting pleintje
Wij willen de boom op het pleintje in het centrum van het dorp in de Kerstperiode feestelijk verlichten. We zoeken nog 1-2 vrijwilligers die willen helpen bij het kiezen van de verlichting en het aanbrengen ervan in de boom. Gaarne een mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen naar 0629249520

Vuurwerk oud/nieuw
Ook dit jaar wil Wijckel gezamenlijk vuurwerk afsteken achter Dorpshuis Irene. Voor inzameling van het geld, de aanschaf en het afsteken worden 1-2 vrijwilligers gevraagd. Gaarne een mail naar de Activiteiten commissie (A-team): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen naar 0640243072

Omgevingsvisie De Fryske Marren
In elke gemeente komt een nieuw overkoepelend plan, namelijk de Omgevingsvisie. Deze wordt richtingbepalend voor alle Omgevingsplannen (die in plaats komen van de bestemmingsplannen) en wordt eens in de 5-10 jaar gemaakt. In de Omgevingsvisie gaat het om onze fysieke leefomgeving; onze mogelijkheden om te wonen, werken, recreëren en ondernemen, nu en in de toekomst, en in een gezond en plezierig leefklimaat. De gemeente wil de Visie maken in samenspraak met haar bewoners. Dorpsbelang heeft daarom een reactie op het Ontwerp Omgevingsvisie naar de gemeente gestuurd. Vanaf half november tot half december worden alle reacties bekeken waarna de gemeente met een definitief Ontwerp gaat komen dat in de gemeenteraad behandeld zal worden. De gehele reactie van Dorpsbelang te lezen op deze website.
Het belangrijkste commentaar van Dorpsbelang is:
̶Het huidige ontwerp is nauwelijks een visie te noemen. Het lijkt nu meer op een inventarisatie van huidige waarden en acties die reeds lopen;
̶De analyse, met de huidige kernwaarden, is waardevol en bondig geschreven. Echter wel met enkele ernstige tekortkomingen zoals het niet noemen van het Wikelerbosk, het niet noemen van het uitzicht vanaf de zandrug/Jachtlustweg op het Sleattermar en het niet specifiek noemen van de verschillende meren en oevergebieden;
̶Het waardevolle landschap, natuurwaarden en cultuurhistorie krijgen vrij beknopte aandacht, terwijl dit door de bewoners en recreanten worden gezien als essentiële waarden en zeer kenmerkend voor onze gemeente;
̶Bij het deel over landbouw beschrijven dat de huidige tendens is dat de landbouw extensiever wordt en dat we naar een kringlooplandbouw gaan, en dat de milieu-impact van de landbouw teruggedrongen dient te worden;
̶Er worden speerpunten gemist: bij verkeersveiligheid het meer voorrang geven aan fietsers bij kruisingen aanpakken van hinder in dorpskernen roken in publieke ruimtes verbieden beperken van vuurwerk bevordering van kleinschaligheid van het landschap gemeente in 2030 energieneutraal is weren van hoge windmolens op land en meren  weren van zonneparken in het open gebied, voorrang geven aan zonenergie op daken en in oksels van wegen en kruisingen

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla