Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - januari 2020 
Jaarvergadering, starterswoningen, bestuursleden gezocht, petitie bezuinigingen, slimste dorp, geboortebomen

Jaarvergadering: 27 maart 2020

Vrijdag 27 maart 2020 zal de jaarvergadering plaatsvinden in het Dorpshuis.
Om het niet alleen formeel te houden, laten we na de pauze, in samenwerking met Historisch Werkverband Wijckel, oude filmbeelden zien van ons dorp.
In de volgende Wikelflecht zal de agenda worden opgenomen en tevens het jaarverslag over 2019 en de notulen van de jaarvergadering 2019.
Gaarne de datum alvast reserveren in uw agenda!!

Voortgang starterswoningen

Op 16 januari 2020 is er een gesprek geweest met de gemeente over de mogelijkheid van starterswoningen. Er zijn verschillende locaties in, en tegen, het dorp besproken. Gemeente gaat dit nog met een stedenbouwkundige bespreken over hun kansrijkheid. Gemeente kan waarschijnlijk alleen meewerken als het om inbreiding gaat, dus in principe binnen de bebouwde kom. Ook waarschuwt ze, gezien recente ervaringen in andere dorpen, dat er van de vele aanmeldingen voor een nieuwe (starters)koopwoning slechts enkele overblijven. Huidige bouwprijzen (incl. de grond) liggen momenteel al gauw op 225-235.000 euro en door de procedures/financiering/bouwen duurt het gauw 2-3 jaar voordat er een huis staat.
Zodra de gemeente iets meer weet over de locatiemogelijkheden, zal Dorpsbelang contact opnemen met alle aangemelde personen. Dorpsbelang heeft bij eventuele verdere planvorming geen rol, hiervoor dienen de echte gegadigden zich te organiseren en gezamenlijk de plannen verder te brengen. Dorpsbelang is immers geen bouwbedrijf of projectontwikkelaar, wel kan ze serieuze gegadigden samenbrengen en contact leggen c.q. onderhouden met de gemeente.

Nieuwe bestuursleden gezocht

Piet Pont heeft inmiddels ons bestuur verlaten en Hanneke Dinkla gaat dit doen per eind maart 2020. Nieuwe bestuursleden zijn daarom zeer nodig. Momenteel zijn we nog met 5 bestuursleden.
Wij merken dat inwoners van Wijckel wat terughoudend zijn om zich aan te melden voor vrijwilligersactiviteiten zoals Dorpsbelang. Wij vinden dat zorgwekkend, omdat de activiteiten in Wijckel niet zonder vrijwilligers kunnen en de activiteiten zijn van groot belang voor de leefbaarheid van ons dorp. Neem daarom uw verantwoordelijkheid en wees daarom niet verbaasd, als u reeds enige tijd in Wijckel woont, dat u aan uw jasje wordt getrokken of bij u aangebeld wordt om te vragen of het niet tijd wordt dat u bestuurslid wordt. U kunt dit voor zijn door een telefoontje naar Piet de Jong (voorzitter, 0634658636) of Jan Veeken (secretaris, 0629098215).

Petitie Bezuiniging Binnensportaccomodaties

Dorpsbelang Wijckel en DTG hebben in 2019 al reeds samen met Harich actie gevoerd tegen de forse bezuiniging op binnensportaccommodaties in onze gemeente die vorig jaar is besloten in de gemeenteraad. Er zou sprake zijn van een verdubbeling van de huurprijzen voor de verenigingen die gebruik maken van gemeentelijke sporthallen. Door de vele protesten, die naar ons inziens nog niet genoeg werden ondersteund door andere dorpen en/of verenigingen, is de verdubbeling uitgesmeerd over 10 jaar. Dit betekent nog steeds voor de komende 10 jaar een tariefsverhoging van 10% elk jaar en dus ook in de doorrekening naar het lidmaatschapsgeld van de verenigingen.
Omdat de financiële situatie voor de gemeente DFM in 2020 er rooskleuriger uitziet dan eerder voorspeld, is er van de sportvereniging Joure initiatief gekomen om een petitie met handtekeningen te overhandigen aan de gemeenteraad om de bezuiniging geheel terug te draaien. Ieder kan deze petitie nog ondertekenen op Binnensportdefryskemarren.petities.nl

Slimste dorp van Friesland 2020

Wijckel zal zich aanmelden voor de quiz “Slimste dorp van Friesland”. 1e voorronde zal plaatsvinden in het najaar, we gaan proberen om van elke straat een team te formeren. Binnen Wijckel gaat het dan wellicht om “Slimste straat van Wijckel”. Menno van Coehoornweg lijkt hoge ogen te gooien!!

Geboortebomen

In 2019 zijn er maar liefst 9 kinderen geboren in Wijckel. Dorpsbelang is verheugd dat het schenken van geboortebomen in vruchtbare aarde valt. Opvallend dat alle geboortes vrijwel allen in de periode juni-oktober hebben plaatsgevonden. Welke conclusie kan daaruit worden getrokken ??
Binnenkort zullen we de gelukkige ouders bezoeken om te horen wat voor soort fruitboom, geschonken door Deinum Boomkekerij vof, zij in hun tuin willen plaatsen.

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla