De jaarvergadering van dorpsbelang, normaliter eind maart, kon in 2020 door de Corona maatregelen 2x niet doorgaan. Gelukkig kunnen we het nu in het vroege najaar van 2021 inhalen en zijn het in feite 2 jaarvergaderingen in 1.

Jaarvergadering Dorpsbelang vrijdag 1 oktober 2021

Uitnodiging ALGEMENE LEDENVERGADERING dorpsbelang Wijckel

Op de vergadering hoort en leest u wat Dorpsbelang doet, u ontmoet medebewoners, kunt vragen stellen en raakt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen die met Wijckel te maken hebben.

De vergadering begint om 20.00 uur in dorpshuis Irene. Wij rekenen op uw komst!

Secretariaat: Jan Veeken, Menno van Coehoornweg 16, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (0629098215)

Agenda

 1. Welkom en opening door voorzitter Piet de Jong

 2. Vaststelling agenda en Mededelingen
  - Dubbele jaarvergadering 2019 en 2020
  - Statuten: de nieuwe statuten zijn gepasseerd bij de notaris op 23-12-2019 en vanaf die datum rechtsgeldig

 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 29-3-2019 (zie Wikelflecht sept 2021 en website)
  Jaarverslag 2019 en 2020 (zie ook Wikelflecht sept 2021 en website)

 4. Verslagen werkgroepen 2019/2020

 5. Bestuurssamenstelling
  Piet Pont is tussentijds per 1 jan 2020 afgetreden.
  Hanneke Dinkla (eind 2020) en penningmeester Kees Zuurmond (begin 2021) zijn eveneens tussentijds afgetreden.
  Rutger Bloemendaal wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid/penningmeester en stelt zich kort voor.
  Douwe Deinum wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid en stelt zich kort voor.
  Jitske v Luit en Jan Veeken stellen zich na 3 jaar lidmaatschap, opnieuw herkiesbaar.

 6. Kascommissie (Tjalling op de Hoek en Gerben Wildschut)
  + benoeming nieuwe kascommissie

 7. Financieel verslag 2019 en 2020 en begroting 2021 (penningmeester Rutger Bloemendaal)

 8. Uitleg en meningsvorming over een nieuw woningenplan in Wijckel (Gies Folmer)

 9. Rondvraag

Pauze

Film - Oude filmfragmenten Wijckel van Siemen Akkerman, rond 1980, met inleiding door Stephan Kurpershoek werkzaam bij het Fries Film Archief (oud inwoner van Wijckel).

Georganiseerd door Hinke Terpstra/Histoarysk Wurkferbân Wikel.

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla