Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - november-december 2021 
Pleintje, afvalinzameling, jaarvergadering, uitbreiding bestuur

Herinrichting pleintje

Op onze oproep in de Wikelflecht en op de website om commentaar te leveren op het autovrij maken van het pleintje, en met plantenbakken, andere boom en zitjes/tafel het pleintje wat levendiger te maken, zijn toch een aantal reacties gekomen, met name van direct omwonenden en het kerkbestuur. Evenals het commentaar op de jaarvergadering had het vooral betrekking op het autovrij maken.
Omdat Dorpsbelang zeer hecht aan de mening van direct omwonenden als direct belanghebbenden is er recentelijk overleg geweest, aan de hand van een 1e tekening, met hen en ook met het kerkbestuur. De omwonenden kwamen met verschillende ideeën over de plek van de keien, verlichtingspalen en duidelijke parkeervakken op en naast het pleintje waardoor auto’s niet meer schots en scheef zullen staan. Dorpsbelang heeft laten weten dat het autovrij maken geen doel op zich is, maar een afgeleide van meer rust, ruimte en groen creëren op het pleintje. Netjes parkeren, een fraai aangezicht met meer groen en een aangename verblijfsruimte zouden ook samen kunnen gaan. Afgesproken is in het overleg dat er een nieuwe tekening gemaakt gaat worden waarin zoveel mogelijk de ideeën van het overleg verwerkt zullen worden.
We hebben de wensen van de direct omwonenden verwerkt in 2 varianten: een variant met 4 afgebakende parkeervakken op de NO hoek van het pleintje, vlakbij de heg van de theetuin, ingang aan de Menno v Coehoorn-weg. Een andere variant met 4 afgebakende parkeervakken op de ZW hoek van het pleintje met ingang aan de Heerenhoogweg. In beide varianten komen ook afgebakende parkeervakken naast de kerk.
De 2 varianten worden binnenkort met de gemeente overlegd, gezien de eisen van kabels en leidingen en ook de verkeersveiligheid. Vervolgens wordt met het groepje omwonenden overlegd, voordat het gepresenteerd wordt als definitief en het in de Wikelflecht en op de website zal komen.

Verandering van afvalinzameling

Onze gemeente gaat de afvalinzameling per april 2022 wat veranderen. Om minder afval te laten ontstaan, het afval beter gescheiden wordt en daardoor minder afval verbrand hoeft te worden, gaan een aantal zaken enigszins veranderen. Het groenafval wordt frequenter opgehaald, met name in de zomer. Milieuterreinen, in Joure en Lemmer, gaan meer uren open, en voorzieningen worden getroffen voor bijvoorbeeld luierinzameling en plastic afval.
Hoewel het plastic afval grotendeels reeds in onze gemeente achteraf eruit wordt gehaald (scheiding achteraf). Het restafval wordt nog maar 1x per 3 weken opgehaald. In een brief naar de gemeenteraad hebben we als Dorpsbelang Wijckel erop aangedrongen om het nieuwe, grotere, milieuterrein aan de Luts in Balk dat per 9 januari 2022 operationeel wordt, straks meer dagen of middagen open te laten zijn. Het is nu 3u open van 9-12u, op elke vrijdag- , zaterdag- en maandagochtend. Ook zou het groenafval in de herfst wat meer ingezameld kunnen worden, en kan papierinzameling, na onderzoek, eventueel iets minder frequent, vanwege de grote container die bij veel huishoudens vaak lang niet altijd vol zit.

Jaarvergadering vrijdag 25 maart 2022

Hoewel onze laatste jaarvergadering nog niet zo lang geleden was, namelijk 1 oktober j.l. hebben we nu al een nieuwe jaarvergadering gepland. De laatste jaarvergadering was een uitgestelde vergadering van zowel 2020 als 2021, die we door Corona steeds niet konden organiseren.
De reguliere jaarvergadering is altijd eind maart. We hopen natuurlijk wel dat tegen die tijd de Corona maatregelen zodanig versoepeld zijn dat we weer met veel mensen bij elkaar kunnen komen. Al of niet met een QR code, 2G of 3G.

Uitbreiding bestuur dorpsbelang

Graag zouden we ons bestuur willen uitbreiden met 1-2 bestuursleden, met name met een vrouw. Wij streven ernaar dat het geen mannenclub is, hoe vrouwvriendelijk we ook zijn, en ook is continu het aspect verjonging, evenals bij andere verenigingen, een belangrijk iets. Meld je aan bij Dorpsbelang, voordat je door een van ons op de schouder getikt wordt om te vragen of jij niet aan de beurt bent om in het bestuur plaats te nemen. We vergaderen gemiddeld 1x per maand. Aanmelden via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonische informatie bij voorzitter Piet de Jong (0634658636) of secretaris Jan Veeken (0629098215)

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla