Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - december 2021- januari 2022 
Camping, nieuwbouw, omgevingsvisie, nieuw bestuurslid

Camping en rust in het bos

Sinds de camping is overgenomen door het bedrijf Marvilla is er onrust, zowel op als rondom de camping. Op de camping is er gestart met een eerste moderniseringsslag: sommige veldjes zijn gevuld door semipermanente chalets en luxe vaste tenten (het zg. glamping) en recentelijk zijn de eigenaren van de vaste staplaatsen voor caravans aangeschreven voor huuropzegging en met het verzoek voor 1 januari 2023 hun plek te ontruimen. Bedoeling is dat daar in 2023 nieuwe semipermanente chalets worden neergezet. Zie ook de Balkster Courant van 6 en 13 januari 2022.

Naar aanleiding van deze veranderingen is er een conflict ontstaan tussen de directie en het beheerdersechtpaar met als gevolg het opstappen van het echtpaar.

Recentelijk is er overleg geweest tussen de directie, It Fryske Gea en Dorpsbelang over de toegenomen drukte in het bos door autoverkeer bedoeld voor de camping en/of het binnenzwembad. Overeenstemming is gekomen om de rust in het bos terug te brengen door geen autoverkeer meer toe te laten in het bos via een afsluiting bij de Menno van Coehoornweg. Dit zou ergens in het voorjaar moeten gebeuren, de toegang tot de camping zou dan alleen kunnen verlopen via de Lytse Jerden. De campingdirectie heeft ingezien dat rust in het bos ook door de campinggasten zeer gewaardeerd wordt en het een “selling point” voor de camping is. Wel gaat Dorpsbelang en Fryske Gea in overleg met de besturen van de ijsbaan en DTG om te bezien hoe zij toegang kunnen houden tot hun terreinen, en hoe en waar gebruikers kunnen parkeren.

Mogelijke nieuwbouw

Dorpsbelang heeft recentelijk een gemeentelijke bijeenkomst bijgewoond over wonen, bedoeld voor Plaatselijke belangen omdat vele dorpen enkele huizen willen bouwen voor de lokale behoefte. Tot nu toe is alles gericht op nieuwbouw in Lemmer, Joure en Balk. De gemeente wil daarom de dorpen tegemoet komen door nieuwbouw mogelijk te maken indien aantoonbaar behoefte is en de locatie past binnen de ruimtelijke regels die gelden. Er komt een ambtenaar extra om de dorpen hierbij te helpen, wel wordt gewaarschuwd voor een redelijke lange procedure die soms 2-4 jaar lang kan zijn. Ins en outs van de bijeenkomst kan ingezien worden via:  https://youtu.be/VtZDktQXccQ

Omdat in Wijckel 2 jaar geleden een aantoonbare behoefte is aangetoond van starterswoningen en Dorpsbelang van belang vindt dat er in het dorp een mix van oude en jonge mensen woont, willen we bezien hoe we hiermee verder gaan. Maar dat kunnen we niet alleen. In de afgelopen jaarvergadering in oktober is hier ook discussie over geweest, met name door een plan op het terrein van Roffel Groen-centrum. Het idee is nu om een woongroepje op te zetten die gaat kijken naar o.a. welke locaties in aanmerking komen, overleg met de gemeente voert, hoe een plan er uit moet zien qua aantal en soort woning, hoe te borgen dat alleen lokale mensen er gaan wonen, en hoe een vaag plan concreet kan worden met al of niet inschakeling van een projectontwikkelaar. Voor zo een woongroepje zullen wij de aangemelde personen van 2 jaar geleden benaderen en ook in de jaarvergadering van a.s. 25 maart hierop terugkomen. Ook via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kan men zich aanmelden voor het woongroepje.

Omgevingsvisie

De gemeente heeft een 2e concept Omgevingsvisie klaar die binnenkort ter visie gaat voor inspraak. Een Omgevingsvisie wordt richtingbepalend voor alle Omgevingsplannen (die in plaats komen van de bestemmingsplannen) en wordt eens in de 5-10 jaar gemaakt. In de Omgevingsvisie gaat het om onze fysieke leefomgeving; onze mogelijkheden om te wonen, werken, recreëren en ondernemen, nu en in de toekomst, en in een gezond en plezierig leefklimaat. De gemeente wil de Visie maken in samenspraak met haar bewoners. In het gemeentelijke Petear van 20 december j.l. was het reeds mogelijk mondeling commentaar te geven. Dit heeft Dorpsbelang gedaan en daarbij haar waardering uitgesproken voor het digitale karakter en met name de informatieve basiskaart die met aanklikken veel lokale inhoud laat zien. Wel is de Visie op sommige punten onvolledig (ontbreken van het Coehoornbos en sportterreinen daarin) en vaag ten aanzien van het behoud en versterking van natuur- en landschapswaarden en de rol van de ecologische draagkracht voor de verschillende functies in het buitengebied. Ook is het vaag wanneer de gemeente fossielvrij is. Wordt er geen aardgas en olie meer gebruikt in 2030, 2035 of 2040?

Nieuw bestuurslid dorpsbelang

Wij zijn verheugd dat we ons bestuur kunnen uitbreiden, dit keer met een vrouw met Friese roots en al lang woonachtig in het dorp. Het is Marlies Voogd, woonachtig in Du Tourstraat en 32 jaar jong. Hierdoor heeft het bestuur een gezonde mix van jong en oud. Op de jaarvergadering van a.s. 25 maart zal zij formeel worden voorgedragen als “gewoon” bestuurslid.

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla