Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - mei-juni 2022 
Iepenloftspul, Vogelwacht Balk

Iepenloftspul Wikel: grote complimenten

De afgelopen 2 weken is in het Wikelerbos het Iepenloftspul 5x uitgevoerd en het was 5x uitverkocht. En dat laatste was zeer terecht want het was een voorstelling van hoog niveau. Amateurs die maandenlang geoefend hebben, decor- en tentenbouwers die vele dagen bezig waren met het inrichten van het toneel en terrein, en het orkest en koor met muziek die het amateurniveau ver oversteeg. Met acteurs en actrices die vlekkeloos hun teksten voordroegen, prikkelende toneelkussen uitwisselden en uitstekend te verstaan waren door de effectieve geluidsinstallatie. En hoe mooi werd het in de schemering, en later in het donker, dankzij de sfeervolle belichting. Wat een fantastische en sfeervolle muziek bracht Melodia in haar volledige bezetting en zo mooi in harmonie met het vrouwenkoor. We smeken daarom Melodia om meer concerten te geven in het dorp!

Hoe spannend werd het donderdagavond, toen 3 kwartier voor aanvang, het begon te regenen en net voor 8-ten het droog werd, en dat tijdens de pauze van de laatste zaterdagavond de regen met bakken uit de lucht viel en met een extra lange pauze (goed voor de baromzet) toch het tweede deel in droog weer kon worden opgevoerd. Ook daarvoor dank, wie het ook geregeld heeft.

Maar bovenal dank aan de vele vrijwilligers in de gele Wicklewood hesjes die zorgden voor het juiste parkeren, het creëren van sfeervolle toegangspaden, de entreecontrole regelden en elke avond achter de bar in de bezoekerstent stonden. De bezoekerstent waarin een ieder kon schuilen, en geleid heeft tot vele kennismakingen en gesprekken met elkaar. Uiteraard dank aan alle sponsoren en natuurlijk vooral de aanjagende Stifting Mei en Foar Elkaer (we noemen geen specifieke namen, maar we weten wie het zijn). En dank aan de aansturende organisatie die zorgde dat de vrijwilligers wisten wat ze moesten doen, en dat alles op het juiste moment aanwezig was en in gang werd gezet.

Wat een ongelooflijke inzet en medewerking van zoveel mensen uit Wijckel. Dankzij Wicklewood is Wijckel flink op de kaart gezet. Dit Iepenloftspul zal nog lang in het geheugen blijven van allen die erbij waren en we kijken al uit naar de film die van het Iepenloftspul gemaakt zal worden. Maar blijf vooral uitkijken naar de vrouw in een rood jasje met een bijl in haar hand. Blijf daarom weg bij het begin van de Jachtlustweg.

Dorpsbelang Wijckel dankt jullie allemaal zeer en het was Mienskip in optima forma. Nu 2-3 jaar uitrusten en dan, bijvoorbeeld in 2025, op weg naar een volgend Iepenloftspul!

Vogelwacht Balk e.o. maakt geen goede beurt

Donderdag 16 juni stond een suggestief stuk in de Balkster Courant en ook 24 juni op de website van Omrop Fryslân, over het verdwijnen van flora en fauna in het Wikelerbos en omgeving door de nieuwe ontwikkelingen op de camping. Dit wordt niet gedeeld door Dorpsbelang Wijckel, in tegendeel: het Wikelerbos is sinds 1 mei  juist rustiger geworden omdat het niet meer gebruikt wordt als toegangsweg voor de camping. Vogelwacht Balk was waarschijnlijk niet op de hoogte van het constructieve overleg dat Dorpsbelang Wijckel en It Fryske Gea (de eigenaar van het bos) met de camping beheerder en zijn organisatie voeren. Ook was de Vogelwacht waarschijnlijk niet op de hoogte dat verschillende vrijwilligers uit Wijckel, ondersteund door It Fryske Gea, het bos op professionele wijze onderhouden en dat in de toekomstige plannen van de camping juist veel groen voorkomt. Ook worden de suggestieve opmerkingen van het verdwijnen van vogels, zoals mussen, niet gestaafd door tellingen voor en na de veranderingen op de camping. Natuurlijk is het jammer dat vele kleinschalige vakantiehuisjes en stacaravans gaan verdwijnen, maar dat wil niet onmiddellijk zeggen dat er veel groen verdwijnt en er helemaal geen groenonderhoud meer gepleegd wordt. Dit is ook helemaal niet in het belang van de camping die zich juist wil profileren door veel groen en rust in de onmiddellijke nabijheid. In overleg met It Fryske Gea en onze werkgroep Griene Romte komt er in de nieuwe plannen daarom ander groen voor in de plaats en dat hoeft niet persé minder of slechter te zijn. Ook al gaat dat bijvoorbeeld ten koste van het vakantiehuisje van de voorzitter van Vogelwacht Balk. Wij hopen dat Vogelwacht Balk, als ze de publiciteit zoekt over een vermeend flora en fauna probleem in Wijckel, zij zich eerst laat informeren door Dorpsbelang Wijckel. Zoals het nu is gegaan, worden vele mensen op een verkeerd been gezet en doet geen recht aan de inspanningen van de camping, It Fryske Gea, onze bosvrijwilligers en onze werkgroep Griene Romte. 

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla