Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - november-december 2023 
Slimste dorp, Afspraken burgerzaken, AZC

Quiz “Wie is het slimste dorp van Gaasterland?”

Binnenkort worden de coördinatoren van de straten/buurtjes die ook als team meededen bij het Groot Wikeler feest van afgelopen juni, benaderd, om via Whatsapp aanmelding, namen te leveren voor de voorronde op vrijdagavond 2 februari a.s. in het dorpshuis. Verliezers van toen kunnen dan revanche nemen. Elk team zal bestaan uit maximaal 5 personen. Eventueel kan er bij grote belangstelling meerdere teams meedoen uit dezelfde straat/buurtje. Alleen één team gaat door naar de finale op vrijdagavond 23 februari, ook in ons dorpshuis. Daarbij zullen ook de winnende teams uit andere dorpen in Gaasterland aantreden en strijden om de hoogste eer om zich het slimste dorp van Gaasterland te noemen.

Nog niet alle aangeschreven (9) PB’s (Plaatselijke Belangen) in Gaasterland hebben toegezegd mee te doen, Zes dorpen (Oudemirdum, Sloten, Balk, Harich, Nijemirdum, Oudega/Koldewolde) en uiteraard ook Wijckel, hebben definitief toegezegd, Sondel heeft afgezegd, waarschijnlijk door gebrek aan “slimheid”. Twee PB’s (BMR en Elahuizen) zijn nog niet zeker, of zijn bang dat ze geen voldoende mensen kunnen regelen. In ieder geval zullen 7 dorpen, en wellicht 8, strijden op 23 februari om de grootste eer.

Gemeente werkt alleen op afspraak

Sinds maandag 4 december werkt de gemeente op afspraak. Dit geldt voor bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort of rijbewijs, het aangeven van een geboorte en andere zaken die bij de publieksbalie worden behandeld. Een afspraak kan online of telefonisch worden gemaakt. Ook zonder afspraak kan men terecht, maar dan duurt het misschien iets langer omdat er gewacht moet worden op het eerstvolgende ‘vrije’ moment.

 

3 jaar langere openstelling AZC Balk

De gemeenteraad heeft op 29 november j.l. een besluit genomen over de verlenging van de openstelling van het AZC. Het resultaat is dat het AZC tot 1 oktober 2026 open zal open blijven. Een eerder uitgevoerd draagvlakonderzoek in Balk, Harich en Wijckel had uitgewezen dat er duidelijk meer mensen (48%) voor langere openstelling waren dan het aantal mensen (39%) die vonden dat het AZC meteen dicht moest. 13% had geen mening of maakte het niet uit. Bij een vorig draagvlak-onderzoek in 2021 was het aantal voorstanders nog 44%, dus het is enigszins gestegen. Opmerkelijk dit keer was dat dichtbij omwonenden in dezelfde mate voor waren als mensen die verder af woonden. In 2021 (toen werden alleen inwoners van Balk bevraagd) waren er meer tegenstanders dichtbij dan verder af. Bij de discussie in de gemeenteraad werden ook de meningen tijdens  een inloopavond in september j.l. in Balk meegenomen. Bij deze inloopavond waren meer positieve meningen over verlenging dan negatieve.

Het was daarom opmerkelijk dat ondanks de duidelijke uitslag van het draagvlakonderzoek, om het AZC 3 jaar langer open te houden, er in de raad een discussie ontstond of het aantal van 500 wat momenteel gehuisvest wordt, niet wat minder kon zijn. Dit werd ook ingegeven door de komende spreidingswet waarbij de gemeente DFM door een eerlijker spreiding over heel Nederland rekenkundig slechts 225 asielzoekers dient te huisvesten. Een lastige discussie omdat deze vraag niet gesteld is tijdens het draagvlakonderzoek. De vraagstelling was in dat onderzoek louter “wel 3 jaar extra open” of “nu sluiten”. De discussie werd erg politiek, waarschijnlijk ook door het sentiment bij sommige politieke partijen dat we het aantal migranten in Nederland dienen te beperken, ingegeven door de uitslag van de recente verkiezingen voor de Tweede Kamer. Door een amendement van de FNP , samen met KDFM, en vervolgens onderschreven door de andere politieke partijen, met uitzondering van de PvdA die niet wilde tornen aan het aantal van 500, werd het aantal te huisvesten asielbezoekers gesteld op minder dan de helft, namelijk gemiddeld 225.  Dit is een aantal dat niet onmiddellijk op 1 januari 2024 geregeld hoeft te zijn, maar in overleg met de COA (Centrale Opvang Asielzoekers) kan dit in de loop van het jaar bereikt worden.

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla