Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - januari-februari 2024 
Jaarvergadering, kruising Vogelsangwei, geboortebomen, slimste dorp

Jaarvergadering  5 april 2024

Vrijdagavond 5 april, 20.00u, vindt de jaarvergadering van Dorpsbelang plaats. Op de website zal binnenkort de agenda worden gepubliceerd, evenals de notulen van de vorige jaarvergadering en een kort jaarverslag over 2023. Er zijn enkele herbenoemingen van bestuursleden aan de orde en de verschillende werkgroepen zullen in het kort hun activiteiten van 2023 toelichten en iets vertellen wat ze dit jaar van plan zijn. Dit zijn de werkgroepen Griene Romte, Historisch Werkverband Wijckel, de website en het A(ctiviteiten)-team. Naast een financieel verslag van onze penningmeester is er ook gelegenheid om vragen te stellen over zaken die niet goed gaan of zorg geven in het dorp. Na de pauze zal de weerman van SBS6, Robert de Vries, over zijn ervaringen en bijzondere weerssituaties vertellen. Op zijn 16e begon hij bij de lokale omroep in Emmeloord als vrijwilliger en tegenwoordig heeft hij zijn eigen onderneming in het weer. Hij presenteert onder andere voor Omroep Flevoland, SBS6 en Skyradio. Daarnaast is hij ook “stormchaser” in Amerika en komt de meeste extreme weersomstandigheden tegen.

De jaarvergadering die altijd goed bezocht wordt, biedt u de gelegenheid om te horen wat er allemaal speelt in het dorp, u kunt vragen stellen aan het bestuur en elkaar informeel ontmoeten in de pauze of na afloop.

 

Afsluiting kruising Vogelsanghwei met provinciale weg gaat niet door

Eerder is vermeld dat de bezwaren van Plaatselijk Belang Sondel,  Dorpsbelang Wijckel en individuele belanghebbenden tegen deze afsluiting bij de provincie gehoor hebben gekregen. Ook komt deze kruising niet voor in de top 20 van gevaarlijke kruisingen in Friesland die de Fietsersbond heeft samengesteld (zie LC van 8/2/2024). Al met al heeft dit geresulteerd in dat de afsluiting niet doorgaat. Wel heeft de provincie in het late najaar tellingen verricht bij de kruising om te bepalen hoeveel, en welke, weggebruikers de kruising gebruiken. De Dorpsbelangen hebben laten weten dat hopelijk ook wandelaars (bijv. van het Odulphuspad) en fietsers worden meegeteld. En dat deze tellingen in het late najaar niet representatief zijn. De boeren hebben immers hun drukste (oogst)tijd achter de rug, en in het late najaar wordt er veel minder gewandeld en gefietst dan in de lente, zomer en vroege najaar. De provincie beraadt zich of ze de kruising veiliger kan, of wil, maken.

 

Geboortebomen dankzij kwekerij Deinum

In 2023 zijn er in Wijckel 11 kinderen (7 meisjes, 4 jongens) geboren. We houden de traditie in stand om hun ouders een geboorteboom te geven, mede dankzij de sponsoring van Kwekerij Deinum aan de Heerenhoogweg. Sinds Dorpsbelang in 2017 is begonnen met deze traditie, zijn er in 7 jaar 55 kinderen geboren, waarvan 28 jongens en 27 meisjes. Gemiddeld worden er per jaar 7-8 kinderen geboren. 2023 was dus een topjaar! Binnenkort komt Dorpsbelang langs om te vragen naar de voorkeur: appel-, peren- of pruimenboom. Enkele weken later zal de boom, met wat teeltaarde, worden afgeleverd door Dorpsbelang.

 

Voorrondes Quiz “Wie is het slimste dorp van Gaasterland?”

Begin februari zijn er in 6 dorpen voorrondes gespeeld voor de quiz “Wie is het slimste dorp van Gaasterland”. De quiz werd in de dorpen steeds met teams van 5 personen gespeeld die onderling op zoek moesten naar het goede antwoord. In totaal konden 80 punten gehaald worden voor de beantwoording van vragen bijvoorbeeld op het gebied van herkenning van vrouwelijke Politici, Middelbare schoolkennis, Sport, Historie, Friesland, Herkenning van muziekfragmenten, Gebeurtenissen in het jaar 2023 en de Wereld in het algemeen.

Het winnende team in Balk haalde 47,5pt (van 6 teams), het winnende team in Wikel 53,5pt (van 8 teams), het winnende team in Elahuizen 58,5pt ( van 6 teams), het winnende team in Harich 51,5pt (van 11 teams), het winnende team in Kolderwolde/Oudega 50,5pt (van 6 teams) en het winnende team in Oudemirdum 51,5pt (van 8 teams). Aan de behaalde punten van de winnende teams kan afgeleid worden dat de quiz niet bepaald gemakkelijk was. De quiz was samengesteld door het Dorpsbelangbestuur van Wijckel die ook de finale organiseert in het dorpshuis van Wijckel. Tijdens de finale gaan de winnende teams van de deelnemende dorpen, aangevuld met een team uit Nijemirdum, het tegen elkaar opnemen om te strijden voor de titel “Wie is het Slimste dorp van Gaasterland”. De winnaar ontvangt een wisseltrofee, een haasje op een sokkel. Het haasje zit ook in de vlag van Gaasterland. Gezien het aantal punten behaald in de voorronde lijkt Elahuizen favoriet, maar de vragen zijn in de finale geheel anders en ieder team begint weer op nul.

Zinderende finale bij quiz Slimste dorp van Gaasterland

Vrijdagavond 23 februari vond in het dorpshuis van Wijckel de finale plaats van de quiz “Wie is het Slimste dorp van Gaasterland”. Zeven teams uit 7 Gaasterlandse dorpen hadden zich via voorrondes in het eigendorp gekwalificeerd voor de finale. Dorpsbelang Wijckel had de inhoud en vorm van de quiz in de voorrondes en ook de finale, met de spraakzame quizmaster Jan Veeken, samengesteld.

De teams bestonden uit 5 personen die met elkaar 80 vragen moesten beantwoorden, ingedeeld in 8 thema’s:

Het herkennen van foto’s van 10 politici, Kennis over middelbare schoolkennis, de Wereld, Friesland, Sport, 10 muziekfragmenten, Historie en Bijzonderheden in 2023. Er werd 2x een tussenstand berekend en bij elke tussenstand stond een ander dorp aan de leiding. Uiteindelijk bleken, na een extra hertelling van de strenge jury, op het eind twee dorpen de hoogste score behaald te hebben. Dit waren Balk en Oudega, beide met 60,5 punt waarbij 80 punten het maximum was. Na een extra vraag waarbij gevraagd werd naar het aantal inwoners van onze gemeente De Fryske Marren op 1 januari 2024 (51.922 inwoners), zou het dorp winnen dat het dichtst bij dat getal zou zitten. Dat was Oudega (die oud wethouder Frans Veltman in de gelederen had) die er heel dicht bij zat. Balk zat er enkele duizenden naast. Hiermee werd de eindstand: 1. Oudega 2. Balk 3. Elahuizen (59pt) 4. Oudemirdum (57pt)  5. Wijckel (55pt) 6. Harich 52,5pt en 7. Nijemirdum 39,5pt.

Winnaar Oudega kon daarom, naast een groot feestpakket, de wisseltrofee in ontvangst nemen, dit is een houten haasje op een sokkel. Het haasje kwam ook voor in de vlag in de oude gemeente Gaasterland, maar eveneens in de huidige vlag van De Fryske Marren. De winnaar zal de quiz volgend jaar organiseren met de finale in het dorpshuis van Oudega.

Slimste dorp Gaasterland 2024 1

Slimste dorp Gaasterland 2024 2

Slimste dorp Gaasterland 2024 3

Foto 1: Quiz in volle gang in zaal van dorpshuis Wijckel

Foto 2: Het winnende team Oudega met de wisseltrofee

Foto 3: team Balk, op het nippertje tweede

Slimste dorp Gaasterland 2024 4

De wisseltrofee

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla