Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang op 23 maart 2018 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden.

Nieuwe penningmeester
Het bestuur was al langere tijd op zoek naar een nieuwe penningmeester, nadat Hanneke Dinkla had aangegeven daarmee te willen stoppen.

Op de avond van de ALV heeft Kees Zuurmond zich aangemeld als kandidaat voor deze functie.
Alle aanwezigen stemden in met zijn kandidatuur en onder applaus is Kees Zuurmond vanaf heden toegetreden tot het bestuur van Dorpsbelang Wijckel als penningmeester.

Hanneke Dinkla blijft vooralsnog wel aan als algemeen bestuurslid.

Volgende termijn voor Piet Pont

Algemeen bestuurslid Piet Pont heeft aangegeven, na 3 jaar in het bestuur, bereid te zijn om nog eens 3 jaar in deze rol door te willen gaan.
Ook hiermee stemden alle aanwezigen in.

Huidige samenstelling bestuur Dorpsbelang

Vanaf dit moment bestaat het bestuur van Dorpsbelang uit de volgende personen:

Rob Post - voorzitter

Jan Veeken - secretaris

Kees Zuurmond - penningmeester

Hanneke Dinkla - algemeen bestuiurslid

Piet Maclaine Pont - algemeen bestuurslid

Jitske van Luit - algemeen bestuurslid

Joomla templates by a4joomla