Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - maart 2018 
Subsidie tegeltjesmuur, huldiging Marrit Leenstra, nieuw wandelpad, nieuwe penningmeester.

Subsidie voor tegeltjesmuur
Met succes heeft Melodia op 9/10 maart een 24-uurs muziekmarathon georganiseerd met vele activiteiten die geld hebben opgebracht voor verschillende goede doelen.
Wikeler inwoners konden zich daarbij laten vereeuwigen voor €5 via een foto die komt te hangen op een tegeltje op de Smoelemuorre, in de hal van dorpshuis Irene. Ongeveer 300 inwoners hebben dit inmiddels gedaan.
Omdat de kosten wel wat groter zijn dan de €5, sponsort Dorpsbelang nog eens €5 per tegeltje.

Huldiging Marrit Leenstra
In samenwerking met onze schaatsvereniging en Melodia heeft Dorpsbelang bijgedragen om onze inwoonster en schaatster Marrit Leenstra zaterdag 10 maart in het lokale zonnetje te zetten. Dit vanwege haar behaalde medailles tijdens de Olympische Spelen in Zuid Korea: de bronzen medaille op de 1500m en zilver op de ploegachtervolging.
Per open koets werd ze van haar ouderlijk huis gehaald om vervolgens onder grote belangstelling in het dorpshuis toegesproken en toegezongen te worden. Onze voorzitter Rob Post en wethouder Frans Veltman voerden het woord, met luidkeelse begeleiding van de fanfare en Wikeler blazers. En natuurlijk vele trotse kinderen die samen met Marrit op de foto gingen.

Opening nieuw wandelpad langs Slotermeer
Werkgroep de Groene loper heeft aangekondigd dat op vrijdag 18 mei, 10.30 uur, de opening is van de Groene Loper in de Treemter in Balk. Het project de Groene Loper houdt in dat er verschillende nieuwe wandelpaden komen rondom Balk, Wijckel en Harich/Ruigahuizen. De voorbereidingen voor het afronden van het project verlopen naar wens. In maart-april worden de kunstwerken geplaatst, en ook de bewegwijzering en het infopaneel.

Nieuwe penningmeester
Zoals eerder vermeld heeft Hanneke Dinkla aangegeven om dit jaar haar penning-meesterschap neer te leggen. Gelukkig blijft ze nog wel in het bestuur, en zal ze de nieuwe penningmeester kunnen inwerken.
De nieuwe penningmeester zal Kees Zuurmond zijn.

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla