Op sneon 30 oktober 2021 wie der op'e Festing in grut spandoek te sjen mei foto's fan Gerke.

Gerke Stegenga fiert it leven al 50 jier, en sa te sjen mei folle plesier!

20211030 Gerke 50 jier 1

Fan herte lokwinske Gerke!!

20211030 Gerke 50 jier 2

Joomla templates by a4joomla