Op tongersdei 11 maaie 2023 wie it safier: Siemen Smits 60 jier.

It spandoek yn 'e Festing is koart en dúdlik. Siemen Smits is 60 jier wurden.

20230511SiemenSmits60jier

Fan herte lokwinske Siemen!!

Joomla templates by a4joomla