Op moandei 18 oktober 2021 wie de tún in de Du Toursstrjitte 8 prachtich fersierd.

Ondanks corona heeft 2021 flink wat geslaagden opgeleverd voor Wijckel!

Op 15 maaie 2021 is de earrebarre op 'e motor lâns west oan 'e Du Toursstrjitte by Welmoed en Jogchum.

Op snein 14 febrewaris 2021 wie op in grut spandoek te sjen dat Jan de Vries jierdei wie.

Op snein 31 jannewaris 2021 leit de iisbaan yn it Fan Coehoornbosk der prachtich by.

Joomla templates by a4joomla