In 2017 heeft een tijdelijke werkgroep uit de dorpen Balk, Wijckel en Harich, genaamd de Groene Loper Balk, een drietal wandelpaden ontwikkeld in de buitengebieden van Balk, Wijckel en Harich.

De Groene Loper

In 2017 heeft een tijdelijke werkgroep uit de dorpen Balk, Wijckel en Harich, genaamd de Groene Loper Balk, een drietal wandelpaden ontwikkeld in de buitengebieden van Balk, Wijckel en Harich. Deze zijn tot stand gekomen met steun van Landschapsbeheer Friesland, De Friese Milieufederatie, It Fryske Gea en de 3 Plaatselijke Belangen. Door samenwerking met Kunstkring Gaasterland, die gezorgd heeft voor een aantal kunstwerken langs de routes, zijn de paden een samenspel geworden van natuur, landschap en kunst

De genoemde werkgroep Groene Loper heeft inmiddels een nieuw leven en een nieuwe bezetting. Formeel valt het nu, vanwege het aanvragen van financiën, onder de werkgroep Griene Romte van Dorpsbelang Wijckel. In werkgroep De Groene Loper participeert ook Plaatselijk Belang Balk. De hernieuwde werkgroep voert het beheer en onderhoud uit, verzorgt de kunstwerken en regelt samen met de Marrekrite de routering.

Groene loper 2023 1

Blauwe route Slotermeer (7km)

In tegenstelling tot de tekst op bovenstaand routepaneel, kan de Blauwe route in beide richtingen gelopen worden. Onderstaande beschrijving start in het centrum van Balk bij knooppunt 22, Raadhuisstraat 17, aan de Luts (aan de kant van het oude raadhuis, 100m in zd westelijke richting) en gaat vervolgens in noordoostelijke richting, over een vaste stenen brug, langs de Luts. Dan even van de Luts af en door een nieuwbouwwijk met veelal huizen aan het water, in noordoostelijke richting. Na deze woonwijk, links de gemeentelijke passantenhaven, zoekt u weer de Luts op, richting Slotermeer, tot bijna de  jachthaven met watervilla’s, Lutz genaamd ofwel de oude naam van de Luts. Ongeveer 50 meter voor het receptiegebouw gaat u rechtsaf een halfverhard pad op, door bouwland, richting een bosje met weiland. Linksaf door een open hek, weer linksaf en dan richting Slotermeer, met links de parkeerplaats van de watervilla’s en vervolgens links het wat oudere huisjespark. Dan langs een klein nieuw gemaaltje, en via een klapjeshek wandelt u op de dijk, oostelijk langs de Sleattemer Mar (Slotermeer) en het Natuurgebied Wikeler Hop (Staatsbosbeheer).

Vanuit de dijk heeft u een magistraal uitzicht over het open landschap. Voordat u in de rietlanden een rustgebied voor watervogels bereikt, waar volgens recente tellingen een 40-tal soorten voorkomen, slaat u rechtsaf via een bruggetje het bouwland in, langs een sloot, richting het buurtschap Bargebek, naar een groot houten villahuis. U ervaart heel mooi de glooiingen waar Gaasterland om bekend staat. Deze zijn door stuwend ijs in de voorlaatste ijstijd ontstaan. Voor uitgebreide informatie zie www.defryskemarren.nl/landschapsbiografie-sudwesthoeke. De hoogtes hier variëren van net onder NAP vlak bij het Slotermeer, naar ruim 4m boven NAP in het buurtschap Bargebek. U komt bij het houten villahuis uit op een doodlopend deel van de Jachtlustweg, bij een yoga studio en u loopt dan in westelijke richting naar herberg Boswijck, vanaf knooppunt 35 via een fietspad. Bij herberg Boswijck (knooppunt 25) heeft u de keuze om linksaf te gaan, de Sanmar in, en direct na ongeveer 200m rechtsaf via een voetpad langs het particuliere parkbosje (in ontwikkeling), ofwel It Boukeboskje, naar de Lynbaen te gaan. In dit parkbosje staan zeer bijzondere gestapelde bouwwerken in de geest van Louis Le Roy (zie ook www.leroytuin.nl). Boukeboskje zijn er verschillende korte wandelpaden, met af en toe een vrij uitzicht. Via de Lynbaen (knooppunt 26) loopt u vervolgens richting Balk, naar knooppunten 29 en 24. Een andere, kortere, keuze bij knooppunt 25, bij herberg Boswijck, is via het fietspad de Jachtlustweg vervolgen en direct terug naar Balk te gaan. Dan mist u wel het fraaie parkbosje.

Honden verboden

Wel blijft de route over de dijk verboden voor honden, gezien de schapen die langs het Slotermeer grazen en de nabijheid van het stiltegebied langs de dijk waar in de rietlanden vele broedvogels zich nestelen en zelfs een groep reeën voorkomen.
Dus gaarne niet hardop praten aldaar, hou u aan de regels en respecteer de natuur!

De routekaart kan eventueel geprint worden om mee te nemen op de wandeling.
In Balk aan de Luts, naast Raadhuisstraat 17, staat een groot bovenstaand infopaneel met wat beperktere informatie.

Veel wandelplezier namens werkgroep De Groene Loper

 

Joomla templates by a4joomla