Griene Romte en Dorpsbelang Wijckel hebben een deel van het beheer overgenomen van de 'Groene Loper Balk'.

De Groene Loper Balk

Alweer 4 jaar geleden heeft een tijdelijke werkgroep uit de dorpen Balk, Wijckel en Harich, genaamd de Groene Loper Balk, een drietal wandelpaden ontwikkeld in de buitengebieden van Balk, Wijckel en Harich.
Deze zijn tot stand gekomen met steun van Landschapsbeheer Friesland, De Friese Milieufederatie, It Fryske Gea en de 3 Plaatselijke Belangen.

Routekaart Groene Loper Balk
Legenda routekaart Groene Loper

Kunstkring Gaasterland

Door samenwerking met Kunstkring Gaasterland, die gezorgd heeft voor een aantal kunstwerken langs de routes, zijn de paden een samenspel geworden van natuur, landschap en kunst.
Zeker nu in Coronatijd wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van de wandelroutes.

Blauwe route Slotermeer

De genoemde werkgroep heeft Dorpsbelang Wijckel recentelijk verzocht het beheer over te nemen van de zgn. Blauwe route, 7km lang, die o.a. langs het Slotermeer voert. In samenwerking met werkgroep Griene Romte zal Dorpsbelang er zorg voor dragen, en bekijken of het nog fraaier kan worden gemaakt.
Vanaf knooppunt 22 in Balk wandelt u langs de zuidoostkant van de Luts tot aan jachthaven/watervilla’s Luts, voor de slagboom rechtsaf, vervolgens langs een volgende slagboom en langs de rand van een huisjespark. Via een klaphekje bij een klein nieuw gemaaltje wandelt u op de dijk, oostelijk langs de Sleattemer Mar (Slotermeer) en het Natuurgebied Wikeler Hop (Staatsbosbeheer). Vanaf de dijk heeft u een magistraal uitzicht over het open landschap. Voordat u in de rietlanden een rustgebied voor watervogels bereikt, waar volgens recente tellingen een 40-tal soorten voorkomen, slaat u rechtsaf via een bruggetje het bouwland in, richting het buurtschap Bargebek, naar een groot houten villahuis. U ervaart heel mooi de glooiingen waar Gaasterland om bekend staat. Deze zijn door stuwend ijs in de voorlaatste ijstijd ontstaan. Voor uitgebreide informatie zie www.defryskemarren.nl/landschapsbiografie-sudwesthoeke
De hoogtes hier variëren van net onder NAP naar ruim 4m boven NAP in het buurtschap Bargebek. U komt uit op een doodlopend deel van de Jachtlustweg, bij een yoga studio en u loopt dan in westelijke richting naar herberg Boswijck, vanaf knooppunt 35 via een fietspad. Bij herberg Boswijck (knooppunt 25) heeft u de keuze om linksaf te gaan, de Sânmar in, en direct na ongeveer 200m rechtsaf via een voetpad langs het eco-bosje, ofwel het Boukeboskje, naar de Lynbaen te gaan. Bij het eco-bosje staan zeer bijzondere gestapelde bouwwerken in de geest van Louis Le Roy (zie ook www.leroytuin.nl). In het Boukeboskje lopen verschillende korte wandelpaden, met af en toe een vrij uitzicht. Via de Lynbaen (knooppunt 26) loopt u vervolgens richting Balk, naar knooppunten 29 en 24. Een andere keuze bij knooppunt 25, bij herberg Boswijck, is via het fietspad de Jachtlustweg vervolgen en direct terug naar Balk te gaan. Dan mist u wel het fraaie eco-bosje.

Honden verboden

Wel blijft deze route verboden voor honden, gezien de schapen die langs het Slotermeer grazen en de nabijheid van het stiltegebied langs de dijk waar vele broedvogels zich nestelen en zelfs een groep reeën voorkomen.
Dus gaarne niet hardop praten aldaar, hou u aan de regels en respecteer de natuur!

De routekaart kan eventueel geprint worden om mee te nemen op de wandeling.
In Balk aan de Luts, naast Raadhuisstraat 17, staat een groot infopaneel met dezelfde informatie.

Joomla templates by a4joomla