Afdrukken
Hits: 956

Griene Romte en Dorpsbelang Wijckel hebben een deel van het beheer overgenomen van de 'Groene Loper Balk'.

De Groene Loper Balk
Alweer 4 jaar geleden heeft een tijdelijke werkgroep uit de dorpen Balk, Wijckel en Harich, genaamd de Groene Loper Balk, een drietal wandelpaden ontwikkeld in de buitengebieden van Balk, Wijckel en Harich.
Deze zijn tot stand gekomen met steun van Landschapsbeheer Friesland, De Friese Milieufederatie, It Fryske Gea en de 3 Plaatselijke Belangen.

Routekaart Groene Loper Balk
Legenda routekaart Groene Loper

Kunstkring Gaasterland
Door samenwerking met Kunstkring Gaasterland, die gezorgd heeft voor een aantal kunstwerken langs de routes, zijn de paden een samenspel geworden van natuur, landschap en kunst.
Zeker nu in Coronatijd wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van de wandelroutes.

Blauwe route Slotermeer
De genoemde werkgroep heeft Dorpsbelang recentelijk verzocht het beheer over te nemen van de zg. Blauwe route, 7km lang, die o.a. langs het Slotermeer voert. In samenwerking met werkgroep Griene Romte zal dorpsbelang er zorg voor dragen en kijken of het nog fraaier kan worden gemaakt.

U wandelt oostelijk langs de Sleattemer Mar (Slotermeer) en het Natuurgebied Wikeler Hop (Staatsbosbeheer). Voordat u dit rustgebied voor watervogels bereikt, waar volgens recente tellingen een 40-tal soorten voorkomen, slaat u rechtsaf via een bruggetje de weilanden in richting het buurtschap Bargebek, naar een groot houten villahuis. U ervaart heel mooi de glooiingen waar Gaasterland om bekend staat. Deze zijn door stuwend ijs in de voorlaatste ijstijd ontstaan. Voor uitgebreide informatie zie www.defryskemarren.nl/landschapsbiografie-sudwesthoeke

De hoogtes hier variëren van net onder NAP naar ruim 4m boven NAP in het buurtschap Bargebek. U komt uit op een doodlopend deel van de Jachtlustweg, bij een yoga studio en u loopt dan in westelijke richting naar herberg Boswijck via een fietspad.
Bij herberg Boswijck (knooppunt 35) heeft u de keuze om linksaf te gaan, de Sânmar in, en direct na ongeveer 200m rechtsaf via een voetpad langs het eco-bosje, ofwel Boukes bosje, naar de Lynbaen te gaan. Bij het ecobosje staan gestapelde bouwwerken in de geest van Louis Le Roy (zie ook www.leroytuin.nl). Bij knooppunt 35 kunt u ook via het fietspad de Jachtlustweg vervolgen en direct terug naar Balk.

Honden verboden

Wel blijft deze route verboden voor honden, gezien de schapen die langs het Slotermeer grazen en de nabijheid van het stiltegebied langs de dijk waar vele broedvogels zich nestelen en zelfs een groep reeën voorkomen.
Dus gaarne niet hardop praten aldaar, hou u aan de regels en respecteer de natuur!

De routekaart kan eventueel geprint worden om mee te nemen op de wandeling.
In Balk aan de Luts, naast Raadhuisstraat 17, staat een groot infopaneel met dezelfde informatie.