Afdrukken
Hits: 214

Griene Romte en Dorpsbelang Wijckel hebben een deel van het beheer overgenomen van de 'Groene Loper Balk'.

De Groene Loper Balk
Alweer 4 jaar geleden heeft een tijdelijke werkgroep uit de dorpen Balk, Wijckel en Harich, genaamd de Groene Loper Balk, een drietal wandelpaden ontwikkeld in de buitengebieden van Balk, Wijckel en Harich.
Deze zijn tot stand gekomen met steun van Landschapsbeheer Friesland, De Friese Milieufederatie, It Fryske Gea en de 3 Plaatselijke Belangen.

Routekaart Groene Loper Balk
Legenda routekaart Groene Loper

Kunstkring Gaasterland
Door samenwerking met Kunstkring Gaasterland, die gezorgd heeft voor een aantal kunstwerken langs de routes, zijn de paden een samenspel geworden van natuur, landschap en kunst.
Zeker nu in Coronatijd wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van de wandelroutes.

Blauwe route
De genoemde werkgroep heeft Dorpsbelang recentelijk verzocht het beheer over te nemen van de zg. Blauwe route, 7km lang, die o.a. langs het Slotermeer voert. In samenwerking met werkgroep Griene Romte zal dorpsbelang er zorg voor dragen en kijken of het nog fraaier kan worden gemaakt.

Route Sleattemer Mar

Twee jaar geleden is het oostdeel van deze Blauwe route enigszins verlegd omdat er schaalvergroting van percelen landbouw plaatsvond.
Door de constructieve samenwerking met landeigenaren Huisman en vd Goot is de route daar een paar honderd meter naar het westen verplaatst. Het voert niet langer meer door het erf van Huisman aan de Menno v Coehoornweg, maar gaat nu langs het doodlopende deel van de Jachtlustweg, aan de achterkant van aanneem-bedrijf Peter Homma en het grote, net nieuw gebouwde, duurzame villahuis van de familie Feenstra.
Het grote voordeel van deze nieuwe verlegging is dat de route nu in beide richtingen gelopen kan worden.

Honden verboden
Wel blijft deze route verboden voor honden, gezien de schapen die langs het Slotermeer grazen en de nabijheid van het stiltegebied langs de dijk waar vele broedvogels zich nestelen en zelfs een groep ree├źn voorkomen.
Dus gaarne niet hardop praten aldaar, hou u aan de regels en respecteer de natuur!

De routekaart kan eventueel geprint worden om mee te nemen op de wandeling.
In Balk aan de Luts, naast Raadhuisstraat 17, staat een groot infopaneel met dezelfde informatie.