Provinsje Fryslân onderzoekt het afsluiten/weghalen van de oversteek Vogelzangwei-Delbuursterweg over de N359.

De provincie Fryslân is voornemens om de oversteek in de Vogelzangwei over de provinciale weg naar de Delbuursterweg en vica versa eruit te halen.

Verkeersveilgheid

Het is de bedoeling om hiermee de verkeersveiligheid te verbeteren bij onveilige kruispunten.
Het weghalen van de oversteek heeft nogal wat gevolgen voor de bereikbaarheid van omwonenden, maar ook voor landbouwvoertuigen, fietsers (oa. scholieren van en naar Balk) en wandelaars.

Op de oversteekplek bij Wijckel mag het verkeer niet afslaan naar de N359. De oversteek wordt, volgens de provincie, vooral gebruikt door landbouwvoertuigen en fietsers. De provincie heeft de omwonenden in een brief geïnformeerd over het opheffen van de oversteek. Als zij het niet eens zijn met het opheffen van de oversteek kunnen ze contact opnemen met de provincie.
Volgens projectleider Akkerman van de provincie zitten de plannen daarmee nu nog in een verkennende fase.
„Als er geen bezwaren zijn, wordt het hele proces in januari gestart.”
De provincie heeft de gemeente en Plaatselijk Belang al op de hoogte gebracht over het voornemen. Volgens Akkerman onderkent Plaatselijk Belang het gevaar van de oversteek, maar ziet ze geen voordeel om de situatie te wijzigen.
Voor fietsers die bijvoorbeeld van Balk naar Sondel fietsen betekent het opheffen van de oversteek dat ze 500 meter verder moeten fietsen. Als de Delbuursterweg en Vogelzangwei doodlopend worden, kan het nu nog overstekende verkeer gebruik maken van de rotonde in de Jacobus Boomsmastraat en de Vinkebuorren die de provinciale weg kruist.
Voor de vele wandelaars heeft de afsluiting een nog grotere impact.

Heeft u vragen, bezwaren, opmerkingen?

Neem dan contact op, vóór 30 september, met Ben Akkerman, Projectleider Infrastructuur (06-31676229).

oversteekVogelzangweiN359 

Joomla templates by a4joomla