Op vrijdag 29 april 2016 organiseerde Griene Romte voor de 2e keer de wandeltocht "Wikel fan in oare kant besjoen".

Een wandeltocht van ongeveer 4,5 kilometer langs een uniek uitgezette route voor alle Wikelers, jong en oud.

Door bos en landerijen, over een oud boerenerf en langs het Slotermeer.

Griene Romte heeft dezelfde route aangehouden als in 2010. Er kon worden gestart tussen 18.30 en 19.00 uur, vanuit het prieel op de ijsbaan in het Van Coehoornbos.

Klik hier voor een foto-impressie (foto's: Internetredactie en Roelof van Luit)

Vanaf het prieel op de ijsbaan voert de route door het bos om de ijsbaan heen naar de poort met ophaalbrug, waar baron Menno van Coehoorn rond 1674 het buitengoed "Meerenstein" heeft gebouwd.

20160429kuiertocht01Meerenstein

Via camping 't Hop door naar "it swaaigat" aan de Lytse Jerden, vroeger aangelegd om vrachtschepen, zoals tjalken en skûtsjes, de mogelijkheid te geven om te keren (swaaien = keren).

20160429kuiertocht02Swaaigat

De oude keerplek lag tegen de camping en was veel groter.

Vanaf de Lytse Jerden steken we over, de weilanden in achter de Menno van Coehoornweg, tussen de schapen door richting het Wijckelerhop.

20160429kuiertocht03moerasvogels

Dan over het dijkje naar de Wikeler Opfeart, waar we ter hoogte van de geitenboerderij van de fam. Veldman met een bootje worden overgezet.

20160429kuiertocht04bodem

Op de Lytse Jerden kunnen we 4 grondsoorten, die ter plekke uit de grond geboord zijn, bekijken en betasten; Teeltgrond, klei, veen en dekzand.

Dan verder naar het uiterste puntje van de Lytse Jerden tot bij het Slotermeer.

20160429kuiertocht05Slotermeer

Via het dijkje, langs het Slotermeer, stuiten we op een tafel met diverse oeverplanten; Kalmoes (die van de Beerenburg), egelskop, liesgras en gele lis.

We vervolgen de route via polder "de Jerden" naar de weg Lytse Jerden, wat vroeger een polderdijk was, aangelegd door van Coehoorn om de Coehoornpolder droog te houden.

20160429kuiertocht07polderdeJerden

We steken enkele weilanden en sloten over in de richting van boerderij Terpstra, waar we bij het oude stookhok worden opgewacht door Hinke Terpstra. Het is een oude rietgedekte "stjelp".

20160429kuiertocht08boerderijTerpstra

Kees maakt van riet een eendenkorf en vertelt daar het een en ander over.

Vanaf deze boerderij gaan we door naar de volgende boerderij, Sorghfliet, welke een rijke historie heeft als voormalige buitenplaats.

20160429kuiertocht09Sorghfliet

Over het erf van de familie Wildschut komen we via een loopplank terug in het Wikelerbos, bij de "grutte berch", waar we de daslook (sipeltsjeblom) goed kunnen ruiken.

We sluiten af in de kantine van camping 't Hop met een consumptie, waar nog even gezellig kan worden nagepraat.

Met 52 deelnemers een zeer geslaagde wandeltocht onder prima omstandigheden.

Voor herhaling vatbaar!!

Joomla templates by a4joomla