Op donderdag 1 juni 2017 organiseert Doarpswurk een bijeenkomst over zorg in dorpen vanuit het nieuwe project ‘Netwerk Zorgzame Dorpen’.

Dat ‘zorg’ in deze tijd veel aandacht verdient, daar is iedereen het wel over eens. In verschillende dorpen wordt nagedacht over de rol die dorpen daarbij zelf kunnen spelen. Wat kan je als dorp zelf doen en wat niet? Het gaat niet om het verstrekken van pillen, maar veel meer om de zorg en aandacht voor elkaar. Maar hoe doe je dat dan als dorp? Deze vraag staat deze eerste bijeenkomst centraal.

Zorg in dorpen is nu vooral een professionele zaak in de vorm van huisartsen en een groot aantal ZZP-ers. Daarnaast worden lichte zorgvragen vaak ondersteund door familie of directe buren. Van een meer gezamenlijke dorpsverantwoordelijkheid op het terrein van zorg is nog te weinig sprake. Terwijl dit wel bestaat op het terrein van de woonomgeving (Plaatselijk belang) en het sociaal-culturele leven (vaak via het dorpshuis).

Organisatiepsycholoog Anke Siegers trapt de bijeenkomst af. Zij schreef het boek ‘De nieuwe route’ waarin ze een nieuwe aanpak beschrijft op het gebied van de zorg. ‘Samen besluiten wat er nodig is om de situatie te verbeteren. Pas dan zijn mensen bereid om hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Het klinkt simpel maar het is een kanteling in denken en de manier van werken. “Mensen willen niet meer dat anderen voor hen bepalen” aldus Anke Siegers in een interview op de website van ZorgenenZ.
Klik hier voor een samenvatting van het boek ‘De nieuwe route’ van Anke Siegers.

Na de visie van Anke gaan we in gesprek over de toekomst van zorg in dorpen. De resultaten van de bijeenkomst zijn de input voor het nieuwe project van Doarpswurk: ‘Netwerk Zorgzame Dorpen’.

Doarpswurk wil ‘Zorg’ als een deels gezamenlijke verantwoordelijkheid van het dorp, naast de andere dorpsthema’s, met dit project stimuleren en ondersteunen. Op 1 juni nodigt Doarpswurk betrokken inwoners van dorpen, dorpsbelangen, dorpsbestuurders en iedereen die interesse heeft in dit onderwerp dan ook van harte uit.
De bijeenkomst vindt plaats in Dorpshuis De Kiekenhof in Nieuwehorne (Molenweg 29) vanaf 16:00 uur.
Opgeven kan via www.doarpswurk.frl.

PROGRAMMA 1 juni

15:45 uur Inloop

16:00 uur Start programma door Jan Hendrik Jansen, directeur Doarpswurk

16:15 uur Inspiratiemoment door Anke Siegers, organisatiepsycholoog en schrijver van het boek ‘De nieuwe route’

16.55 uur Uitleg vervolg programma door Jan Hendrik Jansen

17.00 uur In dialoog over zorg in dorpen, 1e ronde

17:30 uur Korte onderbreking met een broodje

17.50 uur In dialoog over zorg in dorpen, 2e ronde

18.15 uur Plenair in gesprek over de resultaten

19.00 uur Afsluiten

De inhoud van dit bericht is grotendeels afkomstig uit een Persbericht van Doarpswurk op 22 mei 2017.

Joomla templates by a4joomla