Op dinsdag 6 juni 2017 gaan DTG en Dorpsbelang inspreken tijdens de raadscommissie in Joure tegen de bezuinigingen op buitensportaccomodaties.

Het betreft hier de raadsvergadering van de commissie Samenleving, waarbij oa. het raadsvoorstel bezuinigingen buitensportaccomodaties wordt behandeld. De vergadering begint om 20.00 uur.

Bezuinigingsvoorstel

Het bezuinigingsvoorstel (in totaal €210.000) pakt voor zowel Wijckel als Harich zeer nadelig uit, omdat de gemeente wil stoppen met het onderhoud van de velden van de korfbalverenigingen DTG en kc Harich. Deze bezuiniging levert de gemeente ongeveer €15.000 (€7.500 per veld) op. Tevens zijn de machines en het onderhoud daarop in gemeentelijke handen. Ook hierop wordt geen bijdrage meer geleverd.

Gevolgen

Voor DTG zou dit tot een contributie-verhoging van bijna 100% kunnen leiden (huidige contributie ongeveer €8.000 p.jaar).
De leefbaarheid van de dorpen komt hierdoor ook onder druk te staan, gezien de sociale rol die beide verenigingen vervullen (laagdrempelige ontmoetingsplek voor jong en oud, locatie voor feesten). Verder is er het belang voor actieve sportbeoefening wat de gemeente propageert, maar hierdoor ook tegenwerkt.

Motivatie

De gemeente motiveert de bezuiniging voor Wijckel en Harich met harmonisatie, want de velden zijn geen eigendom van de gemeente. De vraag is echter of er wel sprake is van harmonisatie als de gemeente door de bezuiniging geen enkele financiële bijdrage meer levert aan DTG en kc Harich (er wordt wel OZB opgelegd), terwijl andere verenigingen wel een (verminderde) bijdrage krijgen van de gemeente (bijvoorbeeld onderhoud, lening, accomodatiebijdrage, enz.).

Tevens heeft de gemeente in mei bekendgemaakt dat 2016 met een positief saldo van €154.000 is afgesloten. Het college heeft aangegeven juist hierdoor te willen investeren in wegen, groen, samenleving, voorzieningen en duurzaamheid.

Dorpsbelang Wijckel vraagt zich nu af wat nut en noodzaak zijn.

Beide korfbalverenigingen en dorpsbelangen gaan dinsdag 6 juni inspreken tijdens de raadsvergadering, ondersteund door (jeugd)leden in korfbaltenue.

klik hier voor het artikel hierover in de Balkster Courant

Joomla templates by a4joomla