Op 3 oktober 2017 is bekend geworden dat Kabelnoord glasvezel in de Friese buitengebieden gaat aanleggen.

In opdracht van de provincie Fryslân gaat Kabelnoord uit Dokkum in het Friese buitengebied glasvezel aanleggen. Na een gunningstraject van jaren is Kabelnoord door het Provinsjehûs geselecteerd.

Via een achtergestelde lening van 35 miljoen euro krijgt Kabelnoord van de provincie Fryslân groen licht om het glasvezelnetwerk in alle Friese buitengebieden aan te leggen. Momenteel zijn er ongeveer 25.000 adressen zonder snelle internetverbinding (geen coax of glasvezel).

Kabelnoord moet van de provincie binnen een half jaar starten met de aanleg en binnen drie jaar moet minimaal 90 procent van de adressen in de Friese buitengebieden aangesloten zijn op het glasvezelnetwerk. Dit betreft ongeveer 20.000 adressen.

Niet overal in Friesland kan glasvezel uitgerold worden. Voor 5 procent van de adressen die in het "witte gebied" zitten, is het nu volgens de provincie te duur om die aan te leggen. Hierover wordt nog gediscussiëerd tussen de provincie en Kabelnoord.

20171003glasvezel buitengebied

Traject

Na een lang traject, waarin de provincie worstelde met de manier waarop de Friese buitengebieden voorzien moesten worden van een snelle internetverbinding is uiteindelijk de keuze op Kabelnoord gevallen.

Vorig jaar wilde de provincie via een zogenoemde aandelenparticipatie met Kabelnoord het kabelbredrijf uit Dokkum de opdracht gunnen. Europese regelgeving stak een stokje voor het initiatief van gedeputeerde Sietske Poepjes. Op het Provinsjehûs waren ze bang dat de variant in strijd zou zijn met de Aanbestedingswet. Als concurrerende bedrijven via een openbare aanbesteding geen kans krijgen de opdracht binnen te slepen, loopt het naar verwachting uit op juridische procedures.
De aandelenparticipatie met Kabelnoord was al de derde variant die op het Provinsjehûs werd bedacht. Variant twee startte in 2015: de instelling van een breedbandfonds (met 60 miljoen euro) met leningfaciliteiten en subsidies voor particulieren en organisaties. In de praktijk bleek slechts een handvol initiatiefnemers daar een beroep op te doen.
Het breedbandverhaal ging in 2011 los met een plan van toenmalig gedeputeerde Sjoerd Galema om een provinciaal netwerkbedrijf op te richten. Zowel marktpartijen als provinciale politieke partijen schoten dit af.

DFMopGlas

DFMopGlas is blij met de nieuwe keuze van de provincie voor Kabelnoord. Jaap Bosma benadrukt dat het goed is dat het glasvezelnetwerk Fries eigendom wordt.
Voor DFMopGlas, die ook glasvezel wil in streken waar al wel een coaxkabel ligt, is volgens hem de uitdaging om aan te haken op de provinciale uitrol.
Bosma hoopt dat de provincie de belofte waar gaat maken. DFMopGlas wil daar een rol in spelen en
 aast op de 12 miljoen euro die de staten voor grijze adressen heeft klaargelegd, maar krijgt de zekerheid nog niet. Gedeputeerde Sietske Poepjes wil eerst nagaan waarom precies de markt het in de grijze zones laat afweten. Bosma noemt dit ,,in wat raar beslút’’. Het is wel zo efficiënt en goedkoper om de graverij voor snel internet naar witte adressen te laten samenvallen met de bekabeling van grijze adressen. ,,De dyk hoecht mar ien kear iepen en wy moatte foarkomme dat griis it nije wyt wurdt.’’
Kabelnoord toont zich ook verbaasd over het uitblijven van een plan voor de grijze aansluitingen

Kabelnoord

Kabelnoord is net als Ziggo en KPN een aanbieder van telefonie, televisie en internet. Het hoofdkantoor van deze regionale speler staat in Dokkum. Kabelnoord heeft klanten in het noorden van de provincie Friesland: Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland en Schiermonnikoog. Deze gemeenten zijn ook aandeelhouder van Kabelnoord.

Niet aangesloten adressen

Van ruim 20.700 adressen weet de provincie dat er op dit moment geen snelle internetverbinding is. Controleren of uw adres op de lijst staat? Klik hier.

Alle adressen in Wijckel zonder snel internet

Joomla templates by a4joomla