Gemeente De Fryske Marren ontvangt graag reacties op de waarden en acties van de Omgevingsvisie.

Het afgelopen jaar spraken medewerkers van gemeente De Fryske Marren met honderden inwoners, ondernemers en instellingen over wat u van waarde vindt in onze gemeente. Maar ook waar u vindt dat er actie ondernomen moet worden.
Alle reacties zijn inbreng voor de Omgevingsvisie De Fryske Marren. In de Omgevingsvisie legt de gemeente samen met u vast wat we belangrijk vinden over leefbaarheid en de fysieke leefomgeving. Daarbij gaat het niet alleen om stenen, maar ook om mensen.

Waarden in een ID-kaart

De waarden die het afgelopen jaar zijn ingebracht zijn verwerkt tot een ID-kaart; een kaart die gaat over de identiteit/het karakter van de gemeente en de deelgebieden daarbinnen.
De ID-kaart is een belangrijke basis voor de afweging van planinitiatieven. Een planinitiatief heeft kans van slagen als het aansluit bij het karakter van een gebied en het liefst de identiteit van dat gebied nog verder versterkt. Bij de ID kaart is een legenda toegevoegd die de waarden bij de deelgebieden toelicht.

2018 Omgevingsvisie

Aanvullingen of opmerkingen over de genoemde waarden, dan hoort de gemeente dit graag van u.

De gemeente verzamelde beelden van goede en slechte voorbeelden. Dit zijn voorbeelden van initiatieven die goed, minder goed of niet aansluiten op het karakter van een kern of gebied.

Acties geprioriteerd

Alle ingebrachte acties zijn bekeken en gebundeld tot 17 actiepunten die in de Omgevingsvisie zullen worden uitgewerkt. Deze acties vormen de agenda van de omgevingsvisie en zullen een plek krijgen in het uitvoeringsplan van de omgevingsvisie. De rol van de overheid kan daarbij verschillen omdat vaak sprake zal zijn van samenwerking.
Om een goed beeld te krijgen van de zaken die bewoners en belangstellenden het meest belangrijk vinden is op de open thema-avonden in oktober 2017 aan de aanwezigen gevraagd wat zij de 5 belangrijkste acties vinden. De voorkeuren op de verschillende thema-avonden kunt u nalezen in de presentaties.

Reageren kan tot en met 30 november 2017

Meer informatie op de website van de gemeente

Joomla templates by a4joomla