Tijdens de raadsvergadering van De Fryske Marren op 29 november 2017 is een amendement aangenomen waardoor de bezuinigingen voorlopig van de baan zijn.

Op 14 november 2017 bleek tijdens een raadsvergadering dat bijna alle partijen in de gemeenteraad van De Fryske Marren van mening waren dat de voorgestelde bezuinigingen op buitensportaccomodaties niet duidelijk onderbouwd waren en dat er onvoldoende draagvlak is bij de verenigingen.

De voorgestelde bezuiniging zou o.a. betekenen dat er door de gemeente geen onderhoud meer zou worden uitgevoerd aan en bij de korfbalvelden van DTG en KC Harich.
Dit zou jaarlijks €15.000 opleveren op een totale bezuiniging van jaarlijks €211.000 op alle accomodaties in De Fryske Marren.
Dorpsbelang Wijckel voerde hier, gezamenlijk met DTG, KC Harich en Plaatselijk Belang Harich/Ruigahuizen, actie tegen.
De fracties in de raadscommissie zijn inmiddels van mening dat de meeste bezuinigingen, zoals die voor Wijckel en Harich, voorlopig niet moeten doorgaan en dat er eerst een integrale Sportnota gemaakt dient te worden. Pas daarna, rond 2019, moet bekeken worden welke taken, velden en onderhoud teveel of te weinig zijn.
Hiervoor werd een raadsbreed amendement aangekondigd voor de (besluitvormende) raadsvergadering van 29 november.

Tijdens de raadsvergadering op 29 november is het amendement, met 29 stemmen voor en 2 stemmen tegen, aangenomen.
Dit betekent dat de bezuinigingen voor Harich en Wijckel voorlopig zijn geschrapt.

Klik hier voor het amendement

Joomla templates by a4joomla