Minister Cora van Nieuwenhuizen maakte 21-2-2018 bekend dat de uitbreiding van Lelystad Airport wordt uitgesteld.

Tijdens een persconferentie op 21-2-2018 maakte Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, bekend dat de uitbreiding van Lelystad Airport met minstens een jaar wordt uitgesteld.

"Met maximale druk op het proces is opening van Lelystad Airport per 1 april 2019 wellicht mogelijk. Maar dat vind ik niet verantwoord. Ik wil het zorgvuldig doen en vind het realistisch om uit te gaan van 2020", aldus Van Nieuwenhuizen.

In eerste instantie zouden er vanaf 2019 ook burgervluchten op Lelystad Airport vliegen, maar de minister heeft meer tijd nodig om onderzoek te doen naar onder andere geluidsoverlast.
Volgens Van Nieuwenhuizen liggen er nu betere plannen dan die in de zomer werden gepubliceerd. Met name met betrekking tot geluidsoverlast.

Het aantal starts en landingen blijft, totdat het luchtruim volledig opnieuw is ingedeeld, op zijn vroegst 2023, beperkt tot 10.000. En alleen als de nieuwe vliegroutes hoger liggen. Dat is een harde voorwaarde voor de minister.
Daarna kan het aantal vliegbewegingen gestaag doorgroeien tot 45.000 per jaar.

2018 Lelystad Airport

Schiphol vol
Lelystad Airport, waar Schiphol eigenaar van is, zou vanaf april 2019 een deel van de vakantievluchten van het overvolle Schiphol over moeten nemen.
Schiphol mag niet verder groeien dan 500.000 vliegbewegingen per jaar tot 2020. Dit jaar nog wordt die grens bereikt. Schiphol en KLM maakten afgelopen vrijdag duidelijk dat Schiphol verder moet kunnen groeien als de uitbreiding van Lelystad wordt uitgesteld.

De KLM is zeer ontstemd over het besluit. Topman Pieter Elbers zei het als volgt: "Mocht Lelystad niet opengaan, dan vind ik dat er ruimte moet komen op Schiphol waar we wel kunnen groeien".

Minister Van Nieuwenhuizen is echter niet van plan aan dat plafond te tornen. "Die afspraak staat", zei de bewindsvrouw.
Schiphol kan alleen doorgroeien als er 'milieuwinst' wordt behaald met stillere en schonere vliegtuigen. Die winst mag vervolgens voor de helft worden gebruikt voor groei, de andere helft moet worden gebruikt voor vermindering van de overlast voor omwonenden.

Veel weerstand
Tegen de uitbreiding van het vliegveld bij Lelystad is veel weerstand. Omwonenden vrezen voor geluidsoverlast en negatieve economische effecten door bijvoorbeeld een dalend aantal toeristen die de regio bezoeken voor de natuur en rust.

Dit is nu al de tweede keer dat de uitbreiding wordt vertraagd. Oorspronkelijk zou de luchthaven op 1 april dit jaar al opengaan.
Toen vorig jaar bleek dat er fouten zaten in de (geluids)berekeningen van het milieueffectrapport (MER) dat voor de luchthaven is opgesteld, kwam er een kink in de kabel. Het waren de bewoners nota bene zelf die de fouten opspoorden, dat voor een flinke knauw zorgde in het vertrouwen in de overheid. De fouten in de MER worden aangepast.

Nog voor deze zomer zal een passagiersvliegtuig over het oosten van Nederland vliegen via de aanvliegroutes naar het vliegveld van Lelystad. Hierdoor zouden omwonenden "realistisch" moeten ervaren hoeveel geluid de vliegtuigen maken, aldus het ministerie van Infrastructuur.

Zorgvuldig
Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie Eppo Bruins, was het eerste coalitielid dat openlijk twijfelde aan de openingsdatum. Hij stelt nu: ''Voor mij is een zorgvuldig proces, het werken aan draagvlak en herstel van vertrouwen steeds véél belangrijker geweest dan april 2019 als openingsdatum".
Bruins noemt uitstel daarom "logisch". "De minister maakt de enige juiste keuze. Door de fouten die in het verleden zijn gemaakt, is het vertrouwen in de regio tot onder het nulpunt gedaald."

Ook andere coalitiepartners vinden uitstel de juiste beslissing.
Mustafa Amhaouch (CDA) hamert eveneens op zorgvuldigheid. "Goed dat de minister dit ook inziet en daarom de opening uitstelt tot 2020".

Jan Paternotte van D66: "Vliegveld Lelystad kan niet worden geopend op basis van rammelend onderzoek."

Komt van uitstel ook afstel?
De oppositiepartijen hopen dat de plannen nu helemaal van tafel gaan. "Wat de SP betreft komt van uitstel straks afstel", zegt Kamerlid Cem Laçin.

"Het luchtruim is té vol en groei luchtvaart staat haaks op klimaatdoelen", laat Suzanne Kröger van GroenLinks via Twitter weten. Ook haar partij pleit voor afstel.

Maatschappelijke organisaties komen al langer in het verweer tegen de plannen. "Het voordeel van het uitstel is om nu eens goed na te denken om bijvoorbeeld korte afstanden alleen met de trein te laten doen en niet per vliegtuig", laat Jan Rooijakkers van Stichting HoogOverijssel nu weten. Het was HoogOverijssel dat de fouten in de MER ontdekte.

Joomla templates by a4joomla