Op vrijdag 23 maart 2018 werd Gerben Wildschut in het zonnetje gezet tijdens de ALV van Dorpsbelang in dorpshuis Irene.

Gerben Wildschut, wie kent hem niet, heeft de afgelopen periode al diverse pogingen ondernomen om te stoppen met zijn vrijwilligersfunctie bij het Histoarysk Wurkferbân en de internetredactie van www.wikel.nl.
Beide teams wilden Gerben eigenlijk niet kwijt, maar ja, als je inmiddels 81 bent, zijn grijs golvend haar verraadt het wel een klein beetje, en je hebt je daar al diverse keren over uitgesproken, dan komt dat moment toch een keer.
Maar zomaar stoppen, met stille trom terugtreden, daar kon natuurlijk geen sprake van zijn.

Na het officiële deel van de agenda van de Algemene Ledenvergadering kregen Hinke Terpstra, namens het Histoarysk Wurkferbân, en Kees Zuurmond, namens de internetredactie, het woord van Rob Post, voorzitter van dorpsbelang.

20180323 afscheid Gerben 01

Kees beet het spits af en sprak Gerben, zijn vrouw Jantje en alle aanwezigen toe:

"Over hoe lang het gaat weet ik niet, maar dat is minder belangrijk. Wij vinden het belangrijk om je hier en nu te bedanken.
Vorige week dinsdag hadden we onze laatste vergadering van de internetredactie, bij Gerben en Jantje thuis, zoals altijd puik verzorgd door Jantje. Toen we daar over jouw afscheid spraken en de reden, het ouder worden, memoreerde ik Prediker 12. Waarbij Jantje me direct de bijbel toeschoof en ik voorlas. Een prachtige ode. Volgens de richtlijnen te vroeg want je leeft nog. Maar ik vond dat het kon, immers je moet de mens eren bij leven, in ieder geval."

Dorpsbelang

Gerben heeft zich oa, ingezet voor dorpsbelang, als secretaris. Kees heeft Gerben daar leren kennen. Een paar kernwoorden:

 • nauwgezet
 • altijd keurig op orde, een waardig secretaris
 • persistent, als je iets wilde liet je niet makkelijk los, als je al los liet
 • manager, gewend teams aan te sturen
 • verbindend
 • niet te snel oordelen, de wil tot consensus

Enkele onderwerpen waar Gerben vanuit dorpsbelang nauw bij betrokken was:

 • De dorpskern
 • De rotonde
 • De rondweg
 • Het wapen van Wijckel, het logo (ontworpen door Johan Verbeek)
 • De oude van dagen woningen in de Du Toursstraat, waardoor er nu voornamelijk jongeren kunnen wonen.

Histoarysk Wurkferbân Wikel

Vervolgens nam Hinke het woord namens het Histoarysk Wurkferbân:

"Het Histoarysk Wurkferbân heeft vorm gekregen in april 2002, de eerste leden waren Willem Stegenga, Sjouwe Leffertstra, Pieter Deinum, meester Schaap, Gerben en ik. Gerben was vanaf het beging onze secretaris en wat voor één, overzichtelijk en inhoudelijk correct, de verslagen waren een geheugensteun voor ons allemaal.
Het eerste wat we als groep voor ogen hadden was het maken van een boek over Wijckel, en dat slaagde. Tijden het dorpsfeest/reünie in 2005 werd het gepresenteerd. Een groot succes, waar iedereen zich voor in heeft gezet, de dagen en nachten dat bij Gerben de computer aan stond zijn niet te tellen.
In januari 2007 zijn de eerste contacten gelegd met Roelie Woudwijk voor het maken van een gevelsteen voor dorpshuis Irene. Halverwege het proces werden we uitgenodigd om te komen kijken. Dat liet Gerben zich geen twee keer zeggen, hij wil erbij betrokken zijn. Op 17 mei 2008 vond de onthulling plaats.
De sticker van Wijckel is ontworpen in juni 2009, een wat minder succes. Gelukkig kun je 500 stickers beter bewaren dan 500 boeken.
Door het overlijden van meester Schaap in november 2009 werd er een groot gat geslagen in onze commissie. De leemte werd opgevuld door Ymkje Bijl en Tineke Gijzen. Sjouwe Leffertstra verliet de groep in maart 2011.
Als vernieuwde groep hadden we alweer wat nieuws bedacht, het ontwerp ontstond op de tekentafel van Gerben, een grote uitdaging met een prachtig eindresultaat. De wandelroute langs 6 informatiepanelen, het prieel op het ijsbaan eilandje en een replica van de ophaalbrug van slot Meerenstein achter in het Wijckelerbos. Als je dat allemaal zo kunt maken op papier dan heb je een groot technische inzicht, en dat heeft Gerben al die jaren kosteloos tot onze beschikking gesteld. De opening van dit project was op 14 april 2012. Een glossy was een mooi bewaar exemplaar van deze opening.
Het overlijden van Pieter Deinum in juni 2012 kwam hard aan bij onze groep.
De bank in het bos, een opdracht van It Fryske Gea, werd ook door Gerben ontworpen. Evenals de berekening van de fundering, want het mocht niet scheef zakken, goed werk het staat als een huis. Van Ymkje Bijl namen we afscheid met een mooie oorkonde voor haar inzet, gemaakt door Gerben.
Op 10 november 2017 een lezing in Irene door twee sprekers, een mooie avond met veel toeschouwers, uiteraard was Gerben van de partij.
Inmiddels zijn we 2018, Gerben heeft zich 16 jaar met het hart en ziel ingezet voor het Histoarysk Wurkferbân, we konden altijd op hem rekenen, hij kwam voorbereid en op tijd op afspraken, niets was te gek of onbespreekbaar, een man uit één stuk. Maar waar zou hij zijn zonder Jantje zijn vrouw, Jantje heeft al die jaren naast hem gestaan als een rots in de branding.
Jullie samen verdienen ons respect voor al die jaren!!"

Danke wol fan ús allegear !!

Na de mooie woorden van Hinke nam Kees nogmaals het woord.

Internetredactie Wijckel

De wikelsite, een uitvloeisel van simmer 2000 en OpPaad. Gestimuleerd door oud-burgemeester Wiebe Pitlo, wie kent hem nog.
Het voortbestaan van de site is de facto aan Gerben te danken. Hij re-vitaliseerde de groep, nadat deze uiteengevallen was. Age Roskam en Kees stammen nog uit die tijd.
Er werden computercursussen georganiseerd in dorpshuis Irene.
Sjoerd Wildschut, Gerbens broer, ligt nog steeds wakker van de telefoonrekening, toen men een keer vergeten was het modem af te sluiten.
Ook bij Jan Groenendal werd een computersessie georganiseerd op de biljartzolder.
Als een echte manager heeft hij de afgelopen jaren de groep geleid. Maar ook als de echte redacteur, vooral ook naar dat andere belangrijke medium, de Flecht.
Kees sluit af met een anekdote en bedankt Gerben voor zijn inzet, betrokkenheid en zorg.
"Dat je nog lang van je oude dag mag genieten en dat je een voorbeeld mag zijn voor zij die na ons komen en het stokje overnemen."

20180323 afscheid Gerben 03
20180323 afscheid Gerben 04

Onder luid applaus van alle aanwezigen krijgt Gerben een cadeau overhandigd.

20180323 afscheid Gerben 06
20180323 afscheid Gerben 07

Jantje krijgt een prachtig boeket overhandigd.
 

Joomla templates by a4joomla