Afdrukken
Hits: 1697

Opsporing verzocht: Het Historysk Wurkferbân Wikel is op zoek naar de dorpsfilm van Wijckel uit 1966.

Van onschatbare waarde zijn de dorpsfilms van firma Johan Adolfs uit de jaren ‘50 en ’60.
Adolfs was een zakenman uit Enschede. Door heel Nederland begint hij dorpsfilms te maken. Die verkoopt hij aan plaatselijke verenigingen om ze te vertonen in het dorp. Zijn cameramensen maken filmpjes van dorpsportretten, met zoveel mogelijk mensen, winkels en bedrijfjes erop. Heel het dorp moest op de film, dan komt ook het dorp op de filmavond en dat is dan weer kassa voor de vereniging.

Het filmbedrijf van Adolfs heeft alleen al in Fryslân een kleine 200 films gemaakt. Het zijn films van ca. 45 minuten. Omdat Adolfs zijn films verkocht aan plaatselijke verenigingen, liggen ze rondom verspreid. Een deel is verloren gegaan. Van de Fryske dorpsfilms is tot nu toe ongeveer de helft terug gevonden, en ligt bij het Fryske film archief.

Het eigenlijke doel van de films was, om reclame te maken voor de plaatselijke verenigingen. Dit waren voornamelijk muziek en zang verenigingen, Comités voor Ouden van Dagen, Jonge Boeren, Plattelandsvrouwenverenigingen en dergelijke. Vanaf 1960 kwamen hier de plaatselijke Blindenbond bij. De opnames werden in de zomer gemaakt, de cameraman kon dan maximaal van het aanwezige daglicht profiteren. ’s Winters kon de film worden getoond.  

Er zijn nog vele dorpsfilms zoek, waaronder die van Wijckel, gemaakt in 1966. Dhr. Auke Prins (voor de wat ouderen onder ons, de bakker) Heeft deze film vele keren vertoond in gebouw “Irene”, maar ook buiten Wijckel in 1988 bv in de Mallemok in Sloten ter gelegenheid van een familiefeest.

Heeft u thuis nog 8 mm-films liggen zou u dan zo vriendelijk willen zijn om in de dozen of de filmblikken te kijken naar de tekst die daar ongetwijfeld op staat, het zou zomaar “de” film kunnen bevatten.

Met deze zoektocht hopen wij van "It Historysk Wurkferbân Wikel" tips en informatie te krijgen, zodat eindelijk de film na dertig jaar weer terug gevonden gaat worden.       

Voor meer informatie en tips bel: Tineke Gijzen 0514 603170, of Hinke Terpstra 0514 531209