Op 14 november 2014 verzorgt wurkgroep "Griene Romte" een avondvullend programma over de groene ruimte van Wijckel.

As jo in loopke om Wikel dogge falle altiid de blikjes en de plastic fleskes yn de bermen op.

Joomla templates by a4joomla