Buurttuin Sleat-Wikel is begonnen met het nieuwe seizoen. Tegelijkertijd met deze vruchtbare start is er onzekerheid ontstaan over de toekomst.

Wat is er aan de hand?

Medio maart 2024 kreeg Dorpsbelang Wijckel, waar de buurttuin officieel een werkgroep van is, een brief van de gemeente. Hierin geeft gemeente De Fryske Marren aan voornemens te zijn om te gaan handhaven.

Redenen van handhaving
De gemeente geeft in de brief meerdere redenen aan om te gaan handhaven.
  • De buurttuin zou niet passen binnen het bestemmingsplan, want het stuk grond valt binnen de bestemming 'agrarisch gebied in een open landschap'.
  • Daarnaast wordt verwezen naar het projectplan waarin wordt gesproken over mogelijke bouwwerken (waarbij nota bene wordt aangeven dat er rekening is gehouden met wat mag).
  • De gemeente geeft aan te kiezen voor het algemeen belang. 

Buurttuin 202403
foto: Buurttuin Sleat-Wikel

Geschrokken en teleurgesteld
De buurttuin is erg geschrokken van deze handhavingsmelding. Zeker omdat de buurttuin bij de gemeente vele malen als voorbeeldproject naar voren is geschoven. Nog groter is de teleurstelling die gevoeld wordt. En dan niet alleen bij de bijna veertig vrijwilligers van de Buurttuin, maar ook bij de vele inwoners van Sleat en Wikel die de tuin op allerlei manieren ondersteunen en als een toevoeging zien.

Zienswijze buurttuin naar de gemeente
De buurttuin heeft zich goed laten ondersteunen door mensen die deze brief, vol juridisch vakjargon, begrijpen. Op basis van de expertise van vele dorps- en stadgenoten is deze week een zienswijze naar de gemeente gestuurd. Daarin worden alle argumenten, die de gemeente opvoert om te gaan handhaven, weerlegd. De zienswijze is ook naar de politieke partijen gestuurd. In de zienswijze wordt ook uitgelegd dat het algemeen belang onze mienskip moet zijn. Ook de grondeigenaar heeft een handhavingsbrief ontvangen. Hij heeft ook zijn zienswijze gestuurd.

Hoe nu verder?
  • De vrijwilligers van de buurttuin blijven de schouders eronder zetten. Eerlijk is eerlijk: deze teleurstelling vraag ontzettend veel van de vrijwilligers, maar men weet ook dat de buurttuin bij zoveel mensen geliefd is. Totdat er definitief duidelijk is wat er gaat gebeuren gaat de buurttuin gewoon door. 
  • Door deze onzekerheid wordt niet verder uitgebreid. Het  seizoen vraagt er nu om door te gaan, In heel Wikel en Sleat wordt al volop voorgezaaid. Deze vrijwillige inzet en plantjes verdienen een positief vervolg. 
  • Als de gemeente besluit het voornemen om te zetten in handhaving, hoopt men bezwaar te kunnen maken.
  • Ondertussen wordt gezocht naar een eventuele nieuwe locatie. Probleem is alleen dat men ook daar met een bestemmingsplan te maken zal hebben. De gemeente heeft bij de eerste zoektocht naar een alternatieve locatie niet kunnen helpen. De buurttuin is dus afhankelijk van anderen. Los daarvan wil men niet weg van het huidige stuk grond. De locatie is perfect!
Heb jij een idee voor een mogelijke locatie? Of wil je reageren op deze ontwikkelingen? Dat kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Of spreek het bestuur of één van de vrijwilligers aan. Zaterdag 6 april is men vanaf 10.00 uur weer op de tuin. Kom gerust een kijkje nemen.
Joomla templates by a4joomla