Op 25 februari 2016 kreeg Talma Hiem te horen dat het een bijdrage ontvangt van het Oranjefonds.

Talma Hiem ontvangt € 650,- van het Oranje Fonds voor het project Noflike Ferdivedaasje, beter bekend als de soosmiddag op dinsdagmiddag in dorpshuis Irene. Een initiatief dat in 2015 is ontstaan om ouderen die steeds langer thuis moeten blijven wonen een gezellige middag in de eigen omgeving te bezorgen. Een middag waarbij ouderen elkaar kunnen ontmoeten en waar mogelijk een stukje eenzaamheid wordt weggenomen.

Om de week komt er op dinsdagmiddag een groep dames en heren uit Wijckel en Sloten bij elkaar voor een middag “Noflike Ferdivedaasje” in dorpshuis Irene te Wijckel. Onder leiding van Marianne Rijpkema, coördinator dagverzorging Talma Hiem, en een vaste vrijwilliger vinden de volgende activiteiten plaats: spelletjes, bingo, bewegen op muziek, bloemschikken, filmmiddag, spreker enz. Tegelijkertijd drinkt men gezellig samen een kopje koffie of thee en worden verhalen uitgewisseld. De deelnemers genieten van deze middag en het aantal bezoekers is in een jaar tijd verdubbeld. Er wordt duidelijk in een behoefte voorzien.

Zoals een deelnemer mooi verwoorde: “Voor mij zijn de activiteitenmiddagen echt een uitje met veel gezelligheid!

20160225bijdrage oranjefonds soos wijckel
Een gezellige en creatieve middag in gebouw Irene te Wijckel onder leiding van Marianne Rijpkema

De ontvangen bijdrage van het Oranje Fonds maakt het mogelijk dit project voort te zetten. Zoals Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds, zegt: “Het Oranje Fonds wil met deze bijdrage een aanjaagfunctie hebben voor organisaties die daadwerkelijk een verschil maken in de opzet en uitvoer van hun project”.

Het Oranje Fonds steunt jaarlijks ruim 7.500 sociale initiatieven in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het Oranje Fonds met € 27,4 miljoen initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Joomla templates by a4joomla