Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - mei-juni 2021 
Jaarvergadering, pleintje, werkgroepen, samenwerking gemeente

Jaarvergadering Dorpsbelang vrijdag 1 oktober

Zoals eerder vermeld op de website hebben we gepland dat we de uitgestelde jaarvergadering van 2020, maar ook die van 2019, die we op het laatste moment moesten afgelasten, op vrijdag 1 oktober zullen houden.
Na de zomer komt de eerstvolgende Wikelflecht, waarin we alle jaarstukken publiceren, pas uit op 27 september. Vandaar de eerst daaropvolgende vrijdag, en dat is 1 oktober. Hopelijk wordt dit een van de eerste ontmoetingsmomenten in ons dorp waar in een binnenruimte veel mensen aanwezig kunnen zijn.
Uitgenodigd zullen tevens worden: gemeenteraadsleden, enkele ambtenaren waaronder de dorpscoƶrdinator Catherina Zeldenrust en de contactwethouder. We zullen proberen een aantrekkelijk programma te maken met veel ruimte voor het wel en wee van de afgelopen 2 jaar en een vooruitblik.

Herinrichting Pleintje centrum

Met de gemeente zijn we in overleg over de herinrichting van het pleintje naast de theetuin. De gemeente heeft inmiddels een tweede, min of meer definitieve, schets gemaakt. Daarin is het commentaar van Dorpsbelang meegenomen.
Elementen zullen zijn: een nieuwe boom in het midden met een zitje er omheen, geen functie meer als parkeerplaats, plantenperken en hekjes als afscheiding van de weg en mogelijk fietshekjes.
Verder moet er nog een begroting gemaakt worden. Als kleine bijdrage (500 euro) in de totale kosten heeft de provincie vanuit het leefbaarheidsfonds recentelijk een subsidieaanvraag van Dorpsbelang gehonoreerd.

Contact met onze werkgroepen

Door Corona zijn er weinig activiteiten ontplooid en is er weinig contact geweest met elkaar. Op onze laatste vergadering eind juni hebben we daarom een overleg gehad met onze werkgroepen A-team (Activiteiten-team) en Griene Romte.
Het A-team ziet veel overlap met de feestcommissie en zal daarom eind augustus in een overleg met elkaar bekijken hoever ze nog meer kunnen samen-werken en wat er komend jaar allemaal gepland staat aan festiviteiten, ontmoetingsmomenten of activiteiten.
Met Griene Romte kwam vooral aan de orde hoe we het wandelpad langs het Slotermeer/Balk/Jachtlustweg kunnen behouden op lange termijn en hoe we het onderhoud van het pad en de kunst daarop kunnen organiseren of aanpassen. Eventueel in samenwerking met Balk en Harich/Ruigahuizen die ook allemaal een wandelpad bezitten, en ooit zijn opgezet door de werkgroep De Groene Loper met behulp van diverse fondsen. De werkgroep bestaat niet meer, vandaar dat nu de dorpen aan bod zijn.
Op de jaarvergadering van 1 oktober zullen de werkgroepen over bovenstaande meer vertellen. Ook onze werkgroepen Historisch Werkverband en Website Wikel zullen dan een korte presentatie geven.

Betere samenwerking met de gemeente

In juni heeft onze gemeente diverse bijeenkomsten georganiseerd met als doel beter samen te werken met haar bewoners, maar ook om te zorgen hoe er beter geluisterd kan worden naar problemen en suggesties vanuit de bevolking. In deze bijeenkomsten waren verschillende dorpsbelangen aanwezig, maar ook andere groeperingen als verenigingen, dienstencentrum, ouderenondersteuners, buurtvrijwilligers. Bovendien zal met jongeren en raadsleden nog apart gesproken worden.
Van de gesprekken zal een overkoepelend verslag gemaakt worden met aanbevelingen hoe ambtenaren het contact met de inwoners dienen te veranderen en hoe anders ze moeten gaan werken. Dit verslag willen we graag aan onze dorpsgenoten voorleggen om te bezien in hoeverre ze zich herkennen in het verslag en of ze wat missen. Dorpsbelang zal hierbij een soort doorgeefluik zijn.

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla